Over 'Feminist translation strategies' van Kim Wallmach

In ‘Feminist translation strategies: Different or derived?’ onderzoekt Kim Wallmach in hoeverre ‘feministisch’ vertalen fundamenteel anders is dan ‘gewoon’ vertalen

Als we ervan uitgaan dat vertalen altijd betekent dat er een verandering optreedt, is ‘feministisch vertalen’ slechts een variant van iedere andere benadering van de brontekst. Wallmach onderzoekt de feministische vertaalstrategieën die een aantal vertaalsters hanteert bij het overzetten met name van Frans-Canadese feministische literatuur waarin door middel van een breed arsenaal aan woordspel de zichtbaarheid/onzichtbaarheid van de positie van de vrouw wordt gethematiseerd.

‘Feminist translation strategies: Different or derived?’ is onderdeel van het handboek Introducing Translation Studies (2018) onder redactie van Jeremy Munday. Het is hier vrij te raadplegen. 

Categorieen
Vertaaltheorie
Vertaalreflectie
Labels
Introducing Translation Studies
Feminisme
Kim Wallmach