Taalunie

Geplaatst op: 01 oktober 2020

De Nederlandse Taalunie is de beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands. In de Taalunie werken Nederland, Vlaanderen en Suriname samen om ervoor te zorgen dat het Nederlands een levendige en aantrekkelijke taal blijft en taalgebruikers wereldwijd worden ondersteund bij het gebruik van hun taal. De Taalunie is op verschillende terreinen actief en ondersteunt ook de professionaliteit van literair vertalers.

Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. Wij opereren in een groot, internationaal en divers netwerk waarbij onze experts op verschillende terreinen partijen met elkaar verbinden. Samen versterken we het Nederlands en zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal kunnen gebruiken. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten wordt samengewerkt binnen raamovereenkomsten. Daarmee zijn alle landen waar het Nederlands een officiële taal is, bij de Taalunie betrokken.

De Taalunie is er om het Nederlands sterk te houden. Hiervoor ontwikkelt de Taalunie samen met overheden en andere organisaties visies en beleid, geeft ze advies en verzamelt ze kennis en informatie van en over het Nederlands. Door samen te werken kunnen we meer betekenen voor het Nederlands.

De Taalunie beschikt over experts op het gebied van taalbeleid voor het Nederlands. Naast de Taalunie zijn er talloze andere organisaties die zich inzetten voor onze taal. Wij bundelen die krachten, vormen een brug tussen praktijk en beleid en ondersteunen de organisaties in het veld namens de overheden. De Taalunie neemt hier een centrale maar vooral verbindende rol in.

Missie

De Taalunie stimuleert mensen en organisaties om het Nederlands optimaal te gebruiken. Dat doen we door:

  • ervoor te zorgen dat het Nederlands beschreven wordt (grammatica, woordenschat) en dat die beschrijving (digitaal) beschikbaar is;
  • de overheid en andere instanties te adviseren over het Nederlands;
  • het gebruik van het Nederlands in verschillende sectoren te bevorderen;
  • onderwijs Nederlands te ondersteunen, zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied;
  • het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur wereldwijd uit te dragen.

Aandachtsgebieden

Het werk van de Taalunie beslaat vijf aandachtsgebieden.

Standaardtaal

De Taalunie zorgt ervoor dat de standaardtaal optimaal beschreven en gebruikt kan worden (grammatica, spelling, terminologie). Verder zorgen we voor taaladvies, werken we samen met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties aan technologische hulpmiddelen, en stimuleren we het gebruik van begrijpelijke taal. Zo maken we het Nederlands beter toegankelijk voor iedereen.

Nederlands, taalvariëteiten en andere talen

Het Nederlands komt in vele vormen en variëteiten voor en staat als taal tussen tal van andere talen. De Taalunie ontwikkelt hiervoor beleid en sluit hiermee aan op ontwikkelingen en behoeftes in de samenleving.

Onderwijs binnen het taalgebied

De Taalunie ondersteunt alle vormen van onderwijs in Nederlands als eerste en als tweede taal binnen het taalgebied. Wij dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs door beleidsmakers en de onderwijswereld te helpen met advies, opinie en signalering.

Onderwijs buiten het taalgebied

De Taalunie stimuleert, ondersteunt en bevordert wereldwijd kwaliteitsvol onderwijs in en van het Nederlands. Dit doen wij voor alle onderwijsvormen en op alle niveaus.  Dat gebeurt met advisering en inhoudelijke en financiële ondersteuning. We stimuleren samenwerking en uitwisseling van onder meer kennis en materialen.

Taal en cultuur

De Taalunie bevordert talige culturele samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen, Suriname en de rest van de wereld. Wij faciliteren de digitalisering van Nederlandstalige literatuur en stimuleren internationaal vertaalbeleid en de uitwisseling van internationale vertaalexpertise. Hiermee worden het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur in Europa en de rest van de wereld versterkt.

Vertaalbeleid

De Taalunie vindt dat iedereen in ons taalgebied belangwekkende literatuur, non-fictie, kinderboeken en thrillers uit het buitenland in het Nederlands moet kunnen lezen. Daarvoor zijn goede (literair) vertalers nodig. Tegelijk moeten ook de Nederlandstalige boeken onder de aandacht worden gebracht in het buitenland. Daarom investeert de Taalunie in beleid voor een hoge kwaliteit van literair vertalen en vertalers. Dat doet ze door het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) financieel mogelijk te maken en door de ondersteuning van de internationale Neerlandistiek.

Meer informatie: