5 november de Vertaaldag van Nederland Vertaalt

11 augustus 2022 - Evenementen

Op zaterdag 5 november vindt in De Nieuwe Liefde te Amsterdam de Vertaaldag plaats van Nederland Vertaalt. De vertaalwerkgroep wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie in het kader van de Europese Dag van de Talen.

Nederland vertaalt

Om het belang van goed vertalen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek heeft Verstegen & Stigter in 2016 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland Vertaalt opgezet. Nederland Vertaalt bestaat uit een Vertaaldag en een vertaalwedstrijd in samenwerking met de NRC. Anders dan voorgaande jaren is de vertaalwedstrijd deze keer beperkt tot één vertaalopgave.

Programma Vertaaldag

 

9.45 - 10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee in de Serre en de Foyer
 
Plenair programma
 
10.30 - 10.40 uur
Welkom door ceremoniemeester Paulien Cornelisse
 
10.40 - 11.15 uur
Openingslezing door Henri Bloemen
Het woord in den beginne – het vertalen onmiddellijk daarna
Over de eerste vertalingen in de geschiedenis van de mensheid
 
11.15 – 11.50 uur
Lezing door Sijbolt Noorda
In den beginne was het Woord
Over de nieuwe bijbelvertaling
 
11.55 – 12.30 uur
Lezing door Irma Sluis en dovenexpert Iris Wijnen
Gebarentaal met een zachte G of een Amsterdams accent
Over het tolken en vertalen van gesproken taal naar gebarentaal
 
12.30 – 13.35 uur
lunch in de Serre en de Foyer
 
Keuze tussen Lezingenprogramma of Vertaalwerkgroep
 
Lezingen (Grote zaal)
13.40 – 14.15 uur
Lezing door Tonnus Oosterhoff
Een envelop met cachet
Over de hertaling van Sarah Burgerhart
 
14.20 – 15.00 uur
Erik van Muiswinkel in gesprek met Maarten Koningsberger
Van Do-Re-Mi naar Do-re-Mi
Tweegesprek met zang over het zingen van Engelstalige musicals in Nederlandse vertaling
 
Vertaalwerkgroep (Bibliotheek)
13.40 – 15.00 uur
 
15.00 – 15.35 uur
Theepauze in de Serre en de Foyer
 
Plenair programma (Grote zaal)
15.40 - 16.05 uur
Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022
De laureaten van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2022: Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden voor hun vertalingen uit het Turks.
 
16.05 – 16.10 uur
Afsluiting door Paulien Cornelisse
 
16.10 – 17.15 uur
Borrel