Aankondiging Online cursussen Professionalisering van de beginnend vertaler 2022

28 april 2022 - Onderwijs

Het ELV organiseert dit jaar twee online cursussen professionalisering voor beginnende vertalers uit het Nederlands in een vreemde taal en uit een vreemde taal in het Nederlands. De cursus vindt online plaats van 19 september tot 20 november 2022. Omdat onze website door een technische fout niet bereikbaar was op de dag waarop de aanmeldingen sloten, is de deadline met enkele dagen verlengd. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 mei.

Plaatje van iemand die aan het schrijven is met daarop informatie over de cursussen die ook in de webtekst staat.

Programma

Deze twee taaloverstijgende cursussen bereiden beginnende vertalers in of uit het Nederlands beter voor op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en bieden hen de nodige handvatten voor de toekomst. Gedurende de cursus werken de deelnemers samen aan een speciaal hiervoor ontworpen traject. De focus ligt hierbij niet op het vertalen zelf, maar op de professionele bekwaamheid van de literair vertaler.

Tijdens deze cursus leer je onder andere:

 • Wie jij als vertaler bent en waar je je bevindt in het literaire veld;
 • Hoe jouw onderneming eruitziet;
 • Hoe je jouw zichtbaarheid kunt vergroten en waarom dat belangrijk is;
 • Hoe je kunt onderhandelen en wat er in een contract moet staan;
 • Hoe je een leesrapport en pitch maakt.

Al deze aspecten worden uitgewerkt in een individueel portfolio.

Dit jaar stellen we twee cursusgroepen samen:

 1. Vertalers uit het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans in het Nederlands
 2. Vertalers uit het Nederlands in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans

De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer 12 uur per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. De deelnemers dienen in ieder geval op de donderdagmiddag beschikbaar te zijn en over enige flexibiliteit te beschikken voor de andere sessies, die zowel overdag als ’s avonds kunnen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke cursusgroepen en de locatie van de deelnemers (in verband met verschillende tijdzones). Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats op basis van het aanmeldformulier waarin onder meer wordt gevraagd naar publicaties, opleiding(en), relevante ervaring en een uitgebreide motivatie. De link naar dit digitale formulier is onderaan deze pagina te vinden.

Beide professionaliseringscursussen zijn bedoeld voor vertalers in of uit het Nederlands die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een relevante (ver)taalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond en/of hebben al enige professionele ervaring als vertaler. 

Voor deze professionaliseringstrajecten zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

 • vertaalt in óf uit het Nederlands uit of in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans;
 • heeft ten minste twee vertalingen gepubliceerd (bijvoorbeeld in een (online) literair tijdschrift, bundel of in boekvorm) en niet meer dan vijf vertalingen in boekvorm gepubliceerd (meermensvertalingen tellen ook mee);
 • beheerst de doeltaal waarin zij/hij/hen vertaalt op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
 • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de betreffende doeltaal;
 • beschikt over goede passieve en actieve kennis van de betreffende brontaal en heeft belangstelling voor literatuur;
 • beschikt over de sensitiviteit die nodig is om teksten van auteurs met uiteenlopende achtergronden te vertalen;
 • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste hbo-niveau, vergelijkbare beroepservaring of andere vorming indien er geen tot nauwelijks opleidingsmogelijkheden in de betreffende talencombinatie zijn (dit dient duidelijk aangegeven te worden in het aanmeldformulier);
 • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €75,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online cursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

 • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de online cursus en actief deel te nemen;
 • voorafgaand aan de cursus enkele voorbereidende opdrachten te maken, gedurende de cursus een uitgebreid portfolio op te stellen, colleges en bijeenkomsten voor te bereiden en/of opdrachten te maken. Het materiaal wordt begin september voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld;
 • na afloop wordt de cursist geacht een evaluatie in te vullen;
 • de cursist heeft beschikking over een computer met webcam en microfoon en een goede internetverbinding. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

Bij vragen over dit formulier kun je contact opnemen via literair.vertalen@uu.nl. Omdat onze website door een technische fout niet bereikbaar was op de dag waarop de aanmeldingen sloten, is de deadline met enkele dagen verlengd. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 mei. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aankondiging of over ons online onderwijs? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Screenshot van een Teams-bijeenkomst van de cursus Professionalisering. Je ziet 16 lachende gezichten van deelnemers en panelleden.
Sessie over ondernemen met gasten Anna Eble, Charlotte Pothuizen en Staša Pavlović in de Professionaliseringscursussen 2021.