Aankondiging Online Voorjaarscursus Literair Vertalen Latijns-Amerikaans Spaans 2018

23 januari 2018 - ELV Nieuws

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de Online Voorjaarscursus Literair Vertalen 2018 voor vertalers uit het Nederlands met als doeltaal Latijns-Amerikaans Spaans. De cursus vindt plaats van 30 april tot en met 24 juni 2018. Aanmelden kan tot en met maandag 5 februari.

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert dit voorjaar een Online Cursus Literair Vertalen 2018 voor vertalers uit het Nederlands in het Latijns-Amerikaans Spaans. Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden. Voor toelating vindt een selectie plaats, onder meer op grond van motivatie en cv, en mogelijk een proefvertaling.

Voor wie

De Online Voorjaarscursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Bij voorkeur hebben de kandidaten enige ervaring als literair vertaler of eerder deelgenomen aan vergelijkbare cursussen.

Niveau

Voor deze Online Voorjaarscursus Literair Vertalen 2018 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

  • Moedertaalspreker (native speaker) Latijns-Amerikaans Spaans;
  • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;
  • Een afgeronde vertaalopleiding op tenminste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • Kandidaten ondernemen aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten verwachten we dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Programma

De cursus duurt acht weken en heeft een studielast van ongeveer één tot anderhalf dagdeel per week. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname. Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers om hun vertalingen en opdrachten te bespreken. Eens per twee weken wordt de bijeenkomst geleid door een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien.

Kosten

We vragen om een bijdrage in de kosten van € 30. Belangstellenden voor wie de cursuskosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de inschrijving aangeven.

Selectie

Selectie vindt plaats op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring (ook in vergelijking met de overige kandidaten), en vooral motivatie en cv. Mogelijk wordt aanvragers gevraagd een proefvertaling te maken. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren.

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online Voorjaarscursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen, daarmee verplicht de cursist zich tot het serieus deelnemen aan alle cursusonderdelen. Meer details over het programma volgen spoedig.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier* volledig ingevuld en inclusief motivatie en cv op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan t/m maandag 5 februari 2018.

*het aanmeldformulier in .docx-formaat is per mail aan te vragen