Aanmelden online najaarscursussen geopend

18 april 2024 - Onderwijs

Het ELV organiseert dit jaar twee online cursussen literair vertalen uit het Nederlands. De doeltalen zijn het Frans en het Italiaans. De cursussen vinden online plaats en duren van begin oktober tot half november 2024. Geef je nu op om het aanmeldformulier te ontvangen! 

Aanvragen van het aanmeldformulier is gesloten.

De cursussen zijn toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma

De cursus duurt in totaal zeven weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de vertaalateliers en andere onlinesessies kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. De precieze tijdstippen en cursusdata worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal zelfstandig of met een docent te bespreken. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien. De genres die tijdens beide cursussen behandeld zullen worden zijn: toneel, fictie en non-fictie. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure en proefvertaling.

Voor wie

De online cursussen literair vertalen Frans en Italiaans zijn bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een vertaalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of al enige ervaring als vertaler. 

Niveau

Voor deze online cursussen Nederlands-Frans en Nederlands-Italiaans zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

  • beheerst de doeltaal op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
  • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • beschikt over goede passieve en actieve kennis van het Nederlands;
  • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden geanonimiseerd en door twee externe lezers beoordeeld. Verder wordt gekeken hoe de cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €125,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Interesseformulier & Aanmelden

Belangstellenden kunnen hun interesse tonen door het “Interesseformulier” van hun doeltaal in te vullen. Klik daarvoor op een van de links hieronder:

Interesseformulier Nederlands - Frans

Interesseformulier Nederlands - Italiaans

Let op: het interesseformulier kan tot uiterlijk 12:00 uur op donderdag 6 juni worden ingevuld. Daarna is het niet meer mogelijk het fragment en het aanmeldformulier te ontvangen.

Na het invullen ontvang je per mail een uitgebreid aanmeldformulier en een tekstfragment voor de proefvertaling. Daarnaast verwachten we dat je bij de inzending van je volledige aanmelding ook een CV bijvoegt. Controleer voor het inzenden van je aanmelding de checklist in het aanmeldformulier.

Bij vragen over dit formulier kun je contact opnemen via literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan tot en met 9 juni 2024 (let op dit geldt voor de volledige aanmelding, inclusief proefvertaling).

Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aankondiging of over ons online onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.