Amy van Marken Vertaalprijs naar Clementine Luijten

10 november 2020 - Prijzen en nominaties

De achtste Amy van Marken Vertaalprijs is toegekend aan Clementine Luijten, voor haar vertaling van Kjell Westö’s roman Den svavelgula himlen (2017) uit het Zweeds. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan literaire vertalingen uit de Scandinavische talen.

Op advies van een jury, bestaande uit drs. Erica Weeda, vertaalster Deens, Noors en Zweeds (voorzitter), drs. Hester Eymers, filosofe, recensente, vertaalster Engels, en dr. Anders Bay, docent Deens, vertaler en letterkundige, is de Amy van Marken Vertaalprijs, bestaande uit een oorkonde en € 5.000,-, toegekend aan de vertaler Clementine Luijten voor haar vertaling van Kjell Westö’s roman Den svavelgula himlen (2017) uit het Zweeds. Luijtens vertaling is onder de titel De zwavelgele hemel in 2018 verschenen bij Uitgeverij De Geus.

Clementine Luijten heeft lange ervaring als vertaler uit het Zweeds. Ze vertaalde onder meer romans van Henning Mankell, Jens Lapidus en Lars Kepler. Van Kjell Westö verscheen eerder haar vertaling De woensdagclub (Hägring 38, mei 2015). In 2019 verscheen haar vertaling van Malena Ernmans Ons huis staat in brand over Greta Thunberg. Clementine Luijten werd twee keer genomineerd voor de Europese Literatuurprijs.

De feestelijke uitreiking is vanwege Covid-19 uitgesteld en zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Over de prijs

De Amy Van Marken Vertaalprijs is ingesteld door de Stichting Leonora Christina. Deze stichting wil de kennismaking van het Nederlandstalige publiek met kwalitatief uitstekend literair werk uit Scandinavië (zowel hedendaags werk als klassieken) bevorderen, met bijzondere aandacht voor het werk van vrouwelijke auteurs. In het kader van haar doelstelling heeft de stichting in 2005 een tweejaarlijkse Amy van Marken vertaalprijs van € 5.000,- ingesteld voor een uitmuntende literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit.

De vertaalprijs is te vergelijken met de Aleida Schotprijs voor literaire vertalingen uit de Slavische talen en de Dr. Elly Jafféprijs voor literaire vertalingen uit het Frans. De Amy van Markenprijs is vernoemd naar wijlen prof. dr. Amy van Marken (1912-1995), de ‘Grand Old Lady’ van de Nederlandse Scandinavistiek, die onder meer actief was als literair vertaler en veel heeft betekend voor de huidige generatie vertalers uit de Scandinavische talen.