Coachingstrajecten voor ervaren vertalers

21 februari 2017 - ELV Nieuws

Het Nederlands Letterenfonds biedt in samenwerking met het ELV naast mentoraten voor beginnend vertalers ook coachingstrajecten voor meer ervaren vertalers aan.

Een coachingstraject kan worden aangevraagd als een gevorderde vertaler voor een vertaling bepaalde specialistische ervaring mist. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een coach op het gebied van het vertalen van dialect of poëziefragmenten of een adviseur op het gebied van de literatuur in de brontaal. Een coachingstraject hoeft niet aangevraagd te worden voor een heel boek. Het kan ook aangevraagd worden voor bepaalde fragmenten of hoofdstukken. Klik hier voor een overzicht van afgeronde coachingstrajecten.

Het honorarium van de coach hangt af van de lengte van het traject. Anders dan een mentor wordt een coach per uur door het ELV betaald. Het ELV rekent hiervoor het uurtarief van € 40 en heeft voor elk traject tot € 1200, dus voor maximaal 30 uur, beschikbaar.

Omdat het budget voor de coachingstrajecten beperkt is, kan per jaar een beperkt aantal aanvragen worden goedgekeurd. Daarnaast zal een coachingstraject alleen toegekend worden in het geval van een uitzonderlijk werk.

Hoe aanvragen?

Een vertaler die in aanmerking wil komen voor een coachingstraject, kan zich richten tot het ELV. We vragen als eerste informatie bij de aanvraag:

  • Een kopie van het vertaalcontract;
  • Een beknopt cv met relevante informatie over opleiding en vertaalervaring van de aanvragende vertaler;
  • Enige nadere informatie over het te vertalen boek of verhaal; als het om een relatief onbekende auteur gaat, liefst met bijvoorbeeld een recensie van het oorspronkelijke werk erbij;
  • Een motivering waarmee de vertaler zijn of haar verwachtingen van het coachingstraject expliciteert en uitlegt op welke punten hij/zij denkt een coach nodig te hebben;
  • Zo mogelijk: al een suggestie voor een beoogde coach.
  • Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, stellen vertaler en coach gezamenlijk een werkplan op, waarin zij formuleren:
  • Wat de doelen zijn van de samenwerking.
  • Hoe vertaler en coach precies te werk gaan om de gestelde doelen te bereiken.
  • Hoeveel uur de coach in de begeleiding gaat steken en aan welke taken die tijd wordt besteed.
  • Aan welke afspraken de vertaler zich tegenover de mentor heeft te houden.

Alleen als de wederzijdse verwachtingen van tevoren duidelijk uitgesproken zijn, is na afloop van het coachingstraject een goede evaluatie ervan mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ELV.