Congres PETRA-E: 'Literary Translation Studies Today and Tomorrow'

18 november 2021 - Evenementen

Op 4 en 5 november vond in Dublin het eerste congres van het PETRA-E Netwerk plaats. Dit is een netwerk van opleiders in Europa die gebruikmaken van het gezamenlijk ontwikkelde Framework for Literary Translation oftewel de Leerlijn Literair Vertalen. Het ELV is één van de leden van het netwerk. Gea Schelhaas was namens het ELV aanwezig.

Voorafgaand aan het congres was er een netwerkbijeenkomst voor de leden. Beide evenementen waren hybride georganiseerd en vonden dus tegelijk live en online plaats. Een belangrijk agendapunt was de verdere verbetering van het Framework. Er zullen in de komende tijd onder meer voorstellen worden uitgewerkt voor toevoegingen op het gebied van vertaaltechnologie, de uitgeefwereld en vertaalethiek.

Het congres werd geopend door Michael Cronin van het Trinity Centre for Literary and Cultural Translation. Na een introductie door Duncan Large (BCLT, tevens voorzitter van het netwerk) volgde een Keynote Lecture door Karlijn Waterman (Taalunie), Teodora Tzankova (CEATL) en Roberta Fabbri (FUSP). Zij gaven namens het netwerk toelichting op het Framework, vertelden over een gebruikersonderzoek dat onlangs is uitgevoerd en lichtten de mogelijke verbeteringen toe. De rest van de dag bestond uit verschillende panelsessies, met onder meer een presentatie door Goedele De Sterck, die in haar onderzoek aan de Universidad de Salamanca wetenschappelijke bevindingen combineert met haar ervaringen als literair vertaler uit het Nederlands in het Spaans.

Dag twee ging van start met een Keynote Lecture door Antonio Moral van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf een stand van zaken van wat er op dit moment mogelijk is met vertaaltechnologie op het gebied van het vertalen van fictie – en wat nog niet. Ook deze dag waren er veel panels en lezingen, bijvoorbeeld van Katinka Zeven en Lettie Dorst van de Universiteit Leiden, over de invloed van beslissingen van de vertaler op het beeld dat lezers krijgen van bepaalde personages, in dit geval specifiek vrouwelijke personages en hun genderrollen.  

Ter afsluiting bedankte Duncan Large namens het netwerk de organisator van dit succesvolle eerste PETRA-E-congres: James Hadley van Trinity College.

Groepsfoto van de aanwezigen van het PETRA-E Netwerk in Dublin.
Voor het eerst was er in november in Dublin een internationaal congres van het PETRA-E Netwerk.
Zes deelnemers aan een ronde tafel voor aanvang van de bijeenkomst.
De opening van het congres door Michael Cronin.
Voorzitter van het PETRA-E Netwerk Duncan Large aan het woord
Dublin 2021 Keynote Lecture van Roberta Fabbri en Teodora Tzankova
Dublin 2021. Het scherm met daarop presentatie van Goedele De Sterck vanuit Salamanca.
Het scherm met daarop Antonio Toral.
Dublin 2021. Het scherm met daarop de presentatie van Lettie Dorst en Katinka Zeven.
Dublin 2021. Duncan Large bedankt James Hadley van Trinity College Dublin.