David Colmer, Jan Willem Bos en Lies Lavrijsen over het nieuwe Vertaalpleidooi

12 juni 2019 - Vertaalpleidooi

In het onlangs gepresenteerde vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst waarschuwt het ELV voor verschillende ontwikkelingen die de vertaalsector bedreigen. Dat de vertaalcultuur in de toekomst bloeit en groeit is allerminst vanzelfsprekend, menen ook vertalers zelf. De lage honorering blijft een pijnpunt. David Colmer, Jan Willem Bos en Lies Lavrijsen delen hun ervaringen.

Het uitgebreide interview met de drie vertalers is te lezen op de website van de Taalunie. 

pleidooi