Feiten & Cijfers

03 juni 2019 - ELV Nieuws

Achttien jaar na de officiële oprichting van het Expertisecentrum Literair Vertalen en bijna vijfentwintig jaar na de eerste Zomercursus werd het tijd om terug te blikken op alle (onderwijs)activiteiten en vormen van ondersteuning die de afgelopen jaren door het ELV zijn verzorgd voor literair vertalers in en uit het Nederlands. Met een nieuw Vertaalpleidooi en een boekpublicatie over literair vertalen op komst werd het des te relevanter deze informatie te verzamelen.

ELV Feiten & Cijfers poster

Samen met ontwerper Stephan Csikós hebben wij daarom hard gewerkt aan een overzichtelijke poster. Op deze ‘Feiten & Cijfers’-poster is in kaart gebracht welke werkzaamheden het ELV sinds de start in 2001 heeft uitgevoerd en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Hiermee krijg je een goed overzicht van de reikwijdte en diversiteit van de verschillende ELV-activiteiten.

Wist je bijvoorbeeld dat er al 250 individuele begeleidingstrajecten zijn verzorgd? Of dat het ELV onderwijs in en uit het Nederlands heeft verzorgd met betrekking tot 41 verschillende vreemde talen? Inmiddels zijn er door het ELV honderden literair vertalers in en uit het Nederlands (verder) opgeleid, altijd in goede samenwerking met ervaren vertalers, vertaaldocenten en verwante instellingen.

Geïnteresseerden kunnen deze Feiten & Cijfers-poster per mail opvragen bij het ELV.

ELV Feiten & Cijfers poster