Huur een werkplek in het Roland Holsthuis in Bergen

17 oktober 2022 - Algemeen

Literaire auteurs, waaronder vertalers, kunnen het Adriaan Roland Holsthuis in Bergen (Noord-Holland) gedurende een kalendermaand huren als werkplek. Aanmelden voor 2023 kan tot uiterlijk 2 november bij het Nederlands Letterenfonds.

Foto van het Roland Holsthuis in een bosrijke omgeving.

Sinds 2002 is het voor schrijvers, dichters en literair vertalers mogelijk het Adriaan Roland Holsthuis in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand te huren als werkplek. Dit historische pand, het voormalige woonhuis van de dichter, wordt door het Bert Schierbeekfonds gehuurd van de Stichting A. Roland Holst Fonds. Het Bert Schierbeekfonds biedt schrijvers, dichters en literair vertalers de mogelijkheid om een maand te wonen en te werken op deze literair-historisch unieke locatie tegen een gereduceerd tarief. Het huis wordt steeds per kalendermaand verhuurd. Het verblijf is primair gericht op het voltooien van nieuw literair werk in wording. 

Meer informatie

Op de site van het Letterenfonds vindt u meer informatie over de voorwaarden en aanmeldprocedure. Ook vindt u daar verslagen van eerdere tijdelijke bewoners. Voor verdere vragen over de aanmeldprocedure kunt u contact opnemen met Xenia van Diest.