Laatste aanvraagronde coronasteunregeling Auteursbond

23 augustus 2021 - Algemeen

Ben je schrijver of vertaler en wordt je beroepspraktijk geraakt door de coronacrisis? Dankzij een extra subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan de Auteursbond een vierde en laatste aanvraagronde houden voor de Regeling Projecten en werkbeurzen auteurs. Professionele en zelfstandig werkende schrijvers en vertalers kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag indienen.

In deze laatste aanvraagronde van de steunregelingen zijn er een aantal mogelijkheden bij gekomen. Zo kun je nu ook een aanvraag indienen als je in aanmerking komt voor de regeling 'Van maker tot lezer' van het Nederlands Letterenfonds of in het kader daarvan al een bijdrage hebt gekregen, omdat deze coronasteunregeling inmiddels is geëindigd. Ook kun je opnieuw een aanvraag indienen als je in een van de vorige aanvraagrondes al een bijdrage op grond van een van de drie Steunregelingen Auteurs hebt gekregen.

De regelingen worden uitgevoerd door de Stichting Steunfonds Auteurs, een stichting die door de Auteursbond voor dit doel is opgericht. Het gaat om projectsubsidies en inkomenssteun van maximaal 5.000 euro. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij Lira is niet verplicht.

Zie voor meer informatie over de procedure, veelgestelde vragen en het aanvraagformulier de website van de Auteursbond.

Zwart-wit illustratie van een typmachine, met op het vel papier een gestileerde afbeelding van een virus en daarboven de tekst 'steunregelingen auteurs'.