Lezing 'The Parisian or al-Barisi' door Helge Daniëls

09 november 2021 - Evenementen

Op donderdag 25 november om 13:30 uur geeft Helge Daniëls een lezing aan de KU Leuven (Campus Sint-Jacob in Antwerpen) in het kader van de masteropleiding literair vertalen. De titel van de lezing is 'The Parisian or al-Barisi: De poëtische en politieke dimensies van meertaligheid in een Engelstalige Palestijnse roman'. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden.

Meertaligheid en taalvariabiliteit vormen een bijzondere uitdaging voor de literaire vertaler. Ze vormen de kern van de literaire esthetiek van de roman The Parisian or al-Barisi, geschreven door de Brits-Palestijnse auteur Isabella Hammad. Tijdens de lezing zal duidelijk worden hoe geraffineerd Engels, Frans en (Palestijns) Arabisch in het narratief en vooral in de dialogen met elkaar verweven zijn, een interactie tussen talen en taalvariëteiten die niet op een eenvoudige wijze te categoriseren valt. Het gebruik van Frans en Arabisch is niet beperkt tot toponiemen, aanspreekvormen, realia en cultuurspecifieke concepten en doet meer dan de Engelse tekst 'kruiden'. Bovendien wordt het Engels in sommige delen van de roman zodanig beïnvloed door het Frans en het Arabisch dat het aanvoelt als 'vertaald Frans' of 'vertaald Arabisch'. Deze technieken roepen de 'resistente' of 'vervreemdende' vertaling op, zoals omschreven door Venutti, waarbij de vertaler weloverwogen afwijkt van de conventies van de doeltaal om de lezer bewust te maken van de 'vreemdheid' van de tekst en van het feit een vertaalde tekst te lezen. Het incorporeren van Arabische en Franse elementen is dan ook niet zomaar te beschouwen als eenvoudige 'inbreuken' op de Engelse tekst; de drie talen vormen als het ware één gelaagd literair idioom. Tijdens de lezing zal de spreker zich inzonderheid richten op de symbolische en politieke dimensies van deze wisselwerking tussen de talen en variëteiten.

Helge Daniëls studeerde Oosterse talen en culturen (Arabistiek) aan de UGent en specialiseerde zich verder aan het NVIC in Egypte en Yarmouk Universiteit (Irbid, Jordanië). Momenteel doceert ze Arabisch, Arabische linguïstiek en sociolinguïstiek en Arabische literatuur aan de KULeuven. Haar huidige linguïstische onderzoek laat zich onder de noemer ‘het Arabisch: taal, macht en identiteit’ brengen en is gesitueerd binnen de ideologiestudie en de linguïstische pragmatiek. Deze onderzoekslijn, die zich richt op de relatie tussen taalvariabiliteit en identiteitsconstructie, bevindt zich per definitie op het kruispunt van de studie van taal, politiek, geschiedenis en religie. In het verlengde hiervan ontwikkelt ze momenteel een nieuwe onderzoekslijn met taalvariabiliteit in Arabische literatuur en zogenaamde 'hybride' literatuur in het Engels als focus. Hierbij gaat ze ook in op de uitdagingen voor de literaire vertaler. Zelf werkte Helge Daniëls als literair vertaler voor o.a. Dietse Warande en Belfort, PEN, Het Toneelhuis en de Poëziekrant.

Aanmelden

De lezing vindt plaats in het auditorium 00.100 op de Campus Sint-Jacob van de KU Leuven in Antwerpen. Toegang is gratis, aanmelden is verplicht. Aanmelden kan door te mailen naar Chris Van de Poel. Op de KU Leuven wordt overal een mondmasker gedragen.

Omslag van 'The Parisian' van Isabella Hammad.