Literatuur Vlaanderen: subsidie voor een fragmentvertaling in het Nederlands

03 maart 2022 - Algemeen

De mogelijkheid bestond al voor vertalers uít het Nederlands, maar voortaan kunnen ook vertalers ín het Nederlands bij Literatuur Vlaanderen subsidie aanvragen voor het maken van een fragmentvertaling. De eerstvolgende deadline voor aanvragen is 15 maart.

Met deze subsidie krijg je als literair vertaler tijd om een fragmentvertaling te maken en daarmee anderstalig literair werk onder de aandacht te brengen van uitgevers of mediatoren. Op die manier wil Literatuur Vlaanderen vertalers bevestigen in hun rol van literaire ambassadeurs en het benaderen van uitgevers stimuleren. Dit draagt bij aan de verspreiding van buitenlandse literatuur in Vlaanderen en vice versa. 

Voor wie?

Ben je een vertaler in het Nederlands en wil je een anderstalig literair werk (literaire fictie, poëzie, essay, theater, kinder- en jeugdliteratuur, strips of non-fictie) vertalen? Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je aan één van deze drie voorwaarden voldoet:

  • Je hebt sinds 2017 één of meerdere keren een projectbeurs voor een literaire vertaling of een stimuleringssubsidie voor vertalers van Literatuur Vlaanderen ontvangen.
  • Je hebt sinds 2010 een vertaalopleiding succesvol afgerond (in het reglement staat welke opleidingen in aanmerking komen).
  • Je hebt één of meer vertaling(en) in een literair tijdschrift gepubliceerd of een begeleidingstraject doorlopen bij een professioneel literair festival.

Je kunt twee keer per jaar een subsidie voor een fragmentvertaling uit het Nederlands aanvragen. De deadlines voor 2022 zijn 15 maart en 15 september. Meer informatie is te vinden op de site van Literatuur Vlaanderen.

Het logo van Literatuur Vlaanderen: een groen vierkantje met daarachter de woorden Literatuur Vlaanderen.