Luc Devoldere (hoofdredacteur Ons Erfdeel vzw) onderschrijft het nieuwe Vertaalpleidooi

29 mei 2019 - Vertaalpleidooi

In een opiniestuk op de website de lage landen (Ons Erfdeel) richt Luc Devoldere zich tot de Nederlandse en Vlaamse overheden: 'Beste overheden, investeer in talenstudies en vertaalopleidingen'. Hiermee steunt hij het Vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst dat 25 mei door het Expertisecentrum Literair Vertalen gepresenteerd werd.

Zijn er over een aantal jaren nog wel genoeg vertalers om ons verstaanbaar te maken in de wereld of om kennis te nemen van wat er in die wereld wordt voortgebracht? Dat is één van de vragen die centraal stonden op de Vertaaldag in Utrecht, waar het nieuwe Vertaalpleidooi is gelanceerd. 'Een beschaafde natie in Europa is het aan zichzelf verplicht een vertaalcultuur gaande te houden en dus te investeren in taalopleidingen binnen en buiten het taalgebied. Dat is concrete cultuurpolitiek,' schrijft Devoldere.

Het artikel is hier te lezen.

 

bennis