Nederlands Letterenfonds biedt extra ondersteuningsmogelijkheid

03 juni 2020 - Algemeen

De aangekondigde extra ondersteuningsmogelijkheid van het Nederlands Letterenfonds voor literair makers (schrijvers en vertalers) is nu geopend onder de naam Van maker tot lezer. De tijdelijke steun- en stimuleringsregeling biedt in 2020 in binnen- of buitenland ondersteunde literair schrijvers en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in de nieuwe anderhalvemetersamenleving een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk.

Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld. Ook voor uitgeverijen (de opdrachtgevers van makers) is er nu meer ruimte voor ondersteuning van de productiekosten.

Alle informatie over de steunmaatregelen vind je op de site van het Nederlands Letterenfonds.