Nederlands Letterenfonds start nieuwe subsidieregeling voor literair vertalers

15 november 2021 - Algemeen

Vanaf 15 november is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid bij het Nederlands Letterenfonds, de ontwikkelbeurs. De regeling stelt zowel startende als ervaren literair vertalers in staat zich professioneel te ontwikkelen. Met een ontwikkelbeurs is het bijvoorbeeld mogelijk coaching, scholing, een studiereis of residentieperiode te realiseren of een fragmentvertaling met leesrapport voor uitgevers te maken.

Het werk van literair vertalers wordt doorgaans niet ruim gehonoreerd en een deel van hun werk zelfs helemaal niet. Vaak is er geen financiële ruimte om bijvoorbeeld cursussen te volgen of op andere manieren nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of kennis te vergaren. Daarnaast kennen vertalers als geen ander de literatuur in de taal waaruit ze vertalen. Niet zelden fungeren vertalers als ambassadeurs voor de literatuur uit 'hun' land en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de veelzijdigheid van het literair aanbod in Nederland. Om die kennis te verwerven moeten vertalers echter tijd kunnen inruimen om te lezen, onderzoeken, en bijvoorbeeld leesrapporten te schrijven voor uitgevers om die te interesseren.

Tot slot kost het beginnend vertalers dikwijls behoorlijk wat tijd om een plek in het literaire veld te veroveren, en lijkt de stap groot naar een eerste of tweede contract dat voldoet aan de standaard van het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk.

Om al deze redenen heeft het Nederlands Letterenfonds de ontwikkelbeurs voor literair vertalers in het leven geroepen. Deze ontwikkelbeurs heeft als doel om literair vertalers in staat te stellen zich professioneel te blijven ontwikkelen, hen te versterken in hun ambassadeursrol, en om beginnende literair vertalers te stimuleren hun vak te blijven uitoefenen. 

Een ontwikkelbeurs bedraagt maximaal € 2.000. Voor startende vertalers gaat het om maximaal € 2.500. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Aanvragen

Op de website van het Nederlands Letterenfonds vind je alle benodigde informatie voor het indienen van je aanvraag. Via dezelfde link kom je ook bij het aanvraagformulier.

Beginnend literair vertalers opgelet: de ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds is niet hetzelfde als het ontwikkelingstraject van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Veelbelovende literair vertalers komen in aanmerking voor beide. Sterker nog, het afronden van een ontwikkelingstraject van het ELV is een van de mogelijke ingangsvoorwaarden voor de ontwikkelbeurzen van het Nederlands Letterenfonds.