Nieuwe editie CELA

05 september 2019

Dit jaar gaat de nieuwe editie van CELA (Connecting Emerging Literary Artists) van start. CELA is een vierjarig talentontwikkelingstraject waarbinnen dertig prozaschrijvers en tachtig vertalers uit tien Europese landen de kans krijgen om te werken aan hun (internationale) netwerk en aan het ontwikkelen van hun vaardigheden op papier en op het podium. deBuren en Passa Porta gaan op zoek naar acht vertalers in het Nederlands.

CELA 2017-2019

Wat is CELA?

CELA (Connecting Emerging Literary Artists) is een vierjarig Europees talentontwikkelingsprogramma voor prozaschrijvers, vertalers en literair professionals. Een selectie van 30 talentvolle schrijvers, 80 vertalers en 6 literair professionals krijgt de kans om een intensief traject te doorlopen, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, tools en een netwerk.Gedurende de eerste twee jaar (2020 en 2021) ontwikkel je aan de hand van masterclasses en (internationale) residenties je handelingsrepertoire, vaardigheden en netwerk. In de twee volgende jaren (2022 en 2023) staan internationale promotie en carrièreontwikkeling centraal. CELA-talenten worden internationaal geïntroduceerd met een marketing- en publiciteitscampagne, een Europese tour langs tien grote festivals en diverse netwerkevents met bekende schrijvers, uitgevers en literaire organisaties.CELA wordt gefinancierd door onder meer Creative Europe en het Letterenfonds. Er zijn geen kosten verbonden aan een deelname, wel actieve betrokkenheid en een investering van tijd.

Voorwaarden

 • Je vertaalt uit één van de CELA-talen (Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Servisch, Sloveens, Spaans of Tsjechisch) in het Nederlands;
 • Je staat aan het begin van je vertaalcarrière maar hebt alvast wat ervaring als literair vertaler;
 • Je bent afgestudeerd aan een academische literaire vertaalopleiding en/of hebt je potentieel bewezen tijdens opdrachten in de afgelopen jaren (je vertalingen werden gepubliceerd bij een professionele literaire uitgeverij en/of in literaire tijdschriften, op literaire websites, in opdracht van culturele organisaties, …);
 • binnen Petra-E’s Europees referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers bevind je je tussen LT2: gevorderde en LT3: beginnend professional
 • Je communiceert vlot in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent gemotiveerd om je horizonten te verleggen en bereid om je gedurende een vierjarig traject te engageren voor opleidingen, netwerkmomenten, residenties …

Praktische vereisten

Stuur uiterlijk op maandag 30 september om 12.00 een e-mail met de titel ‘Open oproep CELA’ naar alyssa.saro@passaporta.be met je dossier als één bijlage die jouw naam draagt en de taal waaruit je vertaalt (in Word, of liever nog in PDF). De tekst moet goed leesbaar zijn op A4-formaat (minimale lettergrootte pt 10).  De bijlage bestaat uit:

 • Pagina 1: één A4 met een motivatietekst, waarin je helder antwoordt op de volgende vragen:
  • Wat vind je je sterke punten als vertaler en wat zijn je werkpunten?
  • Wat heb jij in de afgelopen jaren ondernomen om je professioneel vertalerschap te ontwikkelen?
  • Aan welke vaardigheden wil je de komende jaren werken en wat verwacht je van een programma als CELA?
 • Pagina 2: één A4 met een professioneel CV: biografische informatie (volledige naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnummer) en een overzicht van relevante informatie over je carrière, je publicaties, je optredens, je deelname aan andere talentontwikkelingstrajecten, je vaardigheden en je talenkennisNeem voor vragen contact op met: Alyssa Saro alyssa.saro@passaporta.be