Online Najaarscursussen 2020 in oktober van start

30 juli 2020 - Onderwijs

Dit najaar, van 5 oktober tot 30 november, organiseert het ELV drie Online Najaarscursussen. In totaal gaan achttien deelnemers aan de slag tijdens de cursussen literair vertalen Nederlands-Pools, non-fictie vertalen Nederlands-Engels en 'Professionalisering van de beginnend vertaler'.

De drie cursussen duren elk in totaal acht weken. De deelnemers zullen werken aan het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en weblectures en het maken van opdrachten. Daarnaast komen ze samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal te bespreken. De groep deelnemers is van beperkte omvang om persoonlijk en interactief onderwijs mogelijk te maken.

De cursus literair vertalen Nederlands-Pools is bedoeld voor vertalers die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Zes deelnemers zijn geselecteerd. De cursus zal gemodereerd worden door Alicja Oczko, Jerzy Koch en Jadwiga Jedryas. Tijdens deze cursus staan de genres fictie, non-fictie, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur centraal.

De cursus non-fictie vertalen Nederlands-Engels is een Masterclass voor de beginnende professional met een voltooide vertaalopleiding en/of al enige professionele ervaring die zich specifiek op de vertaling van non-fictie Nederlands-Engels wil toeleggen, en voor de meer ervaren literair vertaler Nederlands-Engels die zich aanvullend wil bekwamen in het vertalen van datzelfde genre. Zes deelnemers zijn geselecteerd. De cursus zal gemodereerd worden door Liz Waters en Sam Garrett. 

De cursus Professionalisering tenslotte is bedoeld voor getalenteerde beginnende literair vertalers in en uit het Nederlands. Voor deze cursus is een aantal beginnende vertalers die onlangs een ontwikkelingsbeurs of een mentoraat van het ELV hebben afgerond persoonlijk uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Het doel is om beginnende vertalers beter voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en hen de nodige handvatten voor de toekomst te bieden. De cursus past in het beleid van het ELV om vertalers duurzaam te ondersteunen. Aan deze cursus zullen zes vertalers in en uit het Nederlands deelnemen.

Cursussen van het ELV

Het ELV organiseert cursussen voor beginnende en voor meer gevorderde vertalers en verzorgt scholing voor talen waarin bestaande opleidingen moeilijk kunnen voorzien. Per jaar bekijkt het ELV welke cursussen, online of offline, kunnen worden georganiseerd. De cursussen van het ELV zijn bedoeld voor vertalers in en uit het Nederlands, voor één taal of een aantal talen of vertaalrichtingen tegelijk. 

Het ELV zoekt steeds naar de meest geschikte onderwijsvormen om een bepaalde cursistendoelgroep te bereiken. Dat kan resulteren in offline cursussen, zoals de Zomercursus, online cursussen of een mengvorm (blended learning). Jaarlijks wordt in overleg met Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie het talenaanbod vastgesteld en een selectie gemaakt op basis van de vraag naar literair vertalers in of uit een bepaalde taal.

Alle cursussen worden aangekondigd via onze website, nieuwsbrief en sociale media.

 

De selectieprocedures voor bovengenoemde cursussen zijn inmiddels gesloten.