Piet Gerbrandy bespreekt 'Alles verandert altijd' in de Nederlandse Boekengids

09 juni 2020 - ELV Nieuws

In een artikel in de Nederlandse Boekengids over de mogelijkheden en moeilijkheden van vertalen bespreekt dichter en classicus Piet Gerbrandy Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen (2019). Zeker voor minder ervaren vertalers acht hij het handboek erg nuttig. Alles verandert altijd is gratis online toegankelijk in onze Kennisbank.

'In samenwerking met het ELV is er nu een handboek tot stand gekomen waarin op beknopte, overzichtelijke wijze alle aspecten van het literair vertalen aan bod komen, van contracten met uitgevers en digitale naslagwerken tot de geschiedenis van de vertaalwetenschap, van het vertalen van humor en poëzie tot prijzen en vertaalkritiek. Twintig essayisten, onder wie door de wol geverfde vertalers als Erik Bindervoet, Paul Claes en Philippe Noble, namen de afzonderlijke hoofdstukken voor hun rekening. Zeker voor minder ervaren vertalers biedt Alles verandert altijd een schat aan handige informatie,' schrijft Gerbrandy. Lees de hele recensie hier

Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen, dat najaar 2019 werd uitgebracht door de Universitaire Pers Leuven, is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en vertalers in en uit het Nederlands) onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel. Het boek is online te lezen in onze Kennisbank en te koop via de boekhandel of de Universitaire Pers Leuven.

Omslag van Alles verandert altijd.