Presentatie nieuw Vertaalpleidooi: verTALEN voor de toekomst

29 april 2019 - Vertaalpleidooi

Tijdens de Vertaaldag op 25 mei aanstaande in Utrecht wordt door Hans Bennis, bestuursvoorzitter van het Expertisecentrum Literair Vertalen en algemeen secretaris van de Taalunie, een nieuw Vertaalpleidooi gepresenteerd: verTALEN voor de toekomst

Het programma van de Vertaaldag, die jaarlijks door bureau Verstegen & Stigter en het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt georganiseerd, bestaat uit een plenair onderdeel, vier vertaalwerkgroepen (voor deelnemers aan de vertaalwedstrijd) en een lezingenprogramma. Om 16.45 uur overhandigt Hans Bennis het nieuwe Vertaalpleidooi aan Barbera Wolfensberger (directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Luc Delrue (secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

Vertaalpleidooi

Tien jaar geleden presenteerde het ELV samen met het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Taalunie het eerste vertaalpleidooi Overigens schitterend vertaald. Verschillende ontwikkelingen die een bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen bedreigen, vormen de aanleiding voor een nieuw pleidooi voor vertalen. In verTALEN voor de toekomst worden vier van deze ontwikkelingen beschreven en worden aanbevelingen gedaan om het tij te keren.

De Vertaaldag vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Aanmelden kan via de website van Verstegen & Stigter.

progr-vertaaldag