Prix des Phares du Nord naar Arlette Ounanian

24 september 2020 - Prijzen en nominaties

De Prix des Phares du Nord is toegekend aan Arlette Ounanian voor Ton histoire. Mon histoire, haar vertaling van Jij zegt het van Connie Palmen. Met deze prijs, waaraan een bedrag van 5.000 euro is verbonden, bekroont het Nederlands Letterenfonds eens in de twee jaar de beste Franse vertaling van een belangrijk Nederlandstalig werk.

Links een foto van Arlette Ounanian, rechts het omslag van de Franse vertaling van Jij zegt het.

De prijs wordt 30 september 2020 uitgereikt op de Franse ambassade in Den Haag. Bij de prijsuitreiking wordt een video gemaakt, die later via het YouTube-kanaal van het Letterenfonds wordt gedeeld.

De jury van de Prix des Phares du Nord 2020 bestond uit Danielle Bourgois (oud-medewerker Maison Descartes), Mireille Cohendy (literair vertaalster en laureaat van de Prix des Phares du Nord 2017) en juryvoorzitter Margot Dijkgraaf (auteur en literatuurcritica). De jury was bijzonder onder de indruk van de fantastische manier waarop Arlette Ounanian Connie Palmens hoogliteraire, complexe roman heeft vertaald.

Lees meer via de site van het Nederlands Letterenfonds.