Professionaliseringscursussen 2022 van start

29 september 2022 - Onderwijs

Maandag 19 september zijn de online cursussen Professionalisering van de beginnend vertaler van start gegaan. Gedurende negen weken werken de deelnemers aan een eigen portfolio en volgen ze online bijeenkomsten in een speciaal hiervoor ontworpen traject. In de eerste week was er een kennismakingssessie en een bijeenkomst over de vertaler als actor in het veld van de literaire vertaling.

Screenshot van de deelnemers en medewerkers tijdens de kennismaking.

De Professionaliseringscursus heeft als doel beginnend vertalers in of uit het Nederlands beter voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en hen de nodige handvatten voor de toekomst te bieden. Dit jaar stond de cursus open voor vertalers in en uit de zogenaamde ‘grote’ talen. Van de deelnemers vertalen er vijf in het Nederlands (uit het Engels en Italiaans) en zes uit het Nederlands (uit het Engels, Italiaans en Spaans). Ze hebben verschillende opleidingsachtergronden en (neven)activiteiten in het culturele veld en hebben twee tot vijf vertaalpublicaties op hun naam staan.

De cursus begon met een kennismaking met elkaar en met de medewerkers van het Expertisecentrum Literair Vertalen. Iedereen introduceerde zichzelf, vertelde over diens keuze voor het vertaalvak en toonde een boek dat iets vertelde over henzelf. Ook wisselden de deelnemers hun belangrijkste vertaaltips uit. Zo noemden meerdere vertalers het belang van veel lezen in de bron- én doeltaal. Ook het hardop voorlezen van je vertaling, vertalen met al je zintuigen en het zoeken naar een eigen stijl of vertaalstem werden genoemd.

In dezelfde week was de eerste inhoudelijke bijeenkomst. Chris Van de Poel, wetenschappelijk medewerker van het ELV en Coördinator Master Vertalen Literair Traject aan de KU Leuven, gaf een lezing over de positie van de vertaler als actor in het veld van de literaire vertaling. In vogelvlucht ging ze door het vertaalsociologisch gedachtegoed dat hieraan ten grondslag ligt. Ook ging ze in op het ontwikkelen van een eigen vertaalopvatting en het herkennen en onderscheiden van vertaalnormen en -opvattingen. In de discussie wisselden de deelnemers tips uit over manieren om actuele kwesties op vertaalgebied in hun bron- en doelcultuur te volgen.

De komende weken gaan de vertalers aan de hand van een onvertaald werk naar keuze aan de slag met het schrijven van een leesrapport en het maken van een fragmentvertaling. Ook werken ze o.a. aan hun persoonlijke merk als vertaler, hun onderneming en zichtbaarheid, hoe en waarover je kunt onderhandelen, het geven en krijgen van vertaalkritiek en gaan ze in gesprek met ervaren vertalers en andere spelers uit het veld. De cursus duurt nog tot en met 20 november.

Screenshot van de kennismakingssessie.
Deelnemers en medewerkers van de cursus Professionalisering met een boek dat iets over hen vertelt.