Projectbeurzen literair vertalers en stimuleringssubsidies literair vertalers VFL

06 februari 2018

Eind januari werden er door het Vlaams Fonds voor de Letteren subsidiebesluiten genomen voor projectbeurzen literair vertalers en stimuleringssubsidies literair vertalers. Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het fonds een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts.

Op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren staat meer informatie over de toekenningen van de projectbeurzen literair vertalers en stimuleringssubsidies literair vertalers