Studiedag “Denken over poëzie en vertalen. De dichter Cees Nooteboom in vertaling”

17 november 2016 - Evenementen

Het Centrum voor Literatuur in vertaling (UGent/VUB) en de KANTL organiseren op 18 november een studiedag over de vertaalde poëzie van Cees Nooteboom. De auteur zal deze studiedag in de KANTL zelf ook bijwonen.

Cees Nooteboom geniet internationale bekendheid om zijn werk als prozaschrijver, veel minder om zijn poëtisch oeuvre, en ook in eigen land is door de jaren heen betrekkelijk weinig kritische aandacht besteed aan de dichter Nooteboom.

Het is uitzonderlijk dat niet alleen zijn proza, maar ook zijn poëzie is vertaald in het Duits, Engels, Spaans, Frans en ook in het Italiaans. Hierbij gaat het niet om losse gedichten in tijdschriften, maar om bloemlezingen. Zelf heeft Nooteboom altijd gewezen op het belang van de poëzie in zijn schrijverschap en meermaals benadrukt dat poëzie in zijn ogen de kern van zijn werk vormt. Het schrijven van poëzie omspant bij hem ruim zestig jaar, dat wil zeggen de gehele duur van zijn scheppende activiteit: zijn eerste gedichten ontstonden toen hij aan zijn eerste roman werkte, Philip en de anderen.

Er is nog weinig onderzoek verricht naar Nooteboom als dichter en nog minder naar zijn poëzie in vertaling en de receptie ervan. Met deze studiedag, die wordt georganiseerd door het Centrum voor Literatuur in Vertaling(UGent/VUB) en de KANTL, willen we hierin verandering brengen en het Nooteboom-onderzoek verruimen.

Tijdens het academische deel van het programma zal Susanne Schaber (redacteur bij uitgeverij Suhrkamp van het Verzameld Werk van Cees Nooteboom in het Duits) een lezing geven over thema's en motieven in de lyriek van Nooteboom. Ton Naaijkens (Universiteit Utrecht) zal een vertaalwetenschappelijke benadering geven van het vertalen van poëzie, Pawel Zajas (Adam Mickiewicz University Poznán, Polen) zal spreken over de vroege receptie van Nootebooms poëzie in Duitse vertaling. Esther Op de Beek (universiteit Leiden), Yves T'Sjoen (universiteit Gent) en Stéphanie Vanasten (Université catholique de Louvain) zullen verschillende aspecten belichten van Nooteboom als redacteur (van de poëzierubriek van het tijdschrift Avenue) en vertaler van poëzie (van onder anderen Shelley, Borges, Ungaretti, Wallace Stevens, Neruda). Het laatste luik van het academische deel tenslotte zal gewijd zijn aan lezingen over de poëzie van Nooteboom in vertaling door Jane Fenoulhet (University College London) en Stefaan Evenepoel (Universiteit Gent).

De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie met Cees Nooteboom en zijn vertalers in het Duits (Ard Posthuma), Engels (David Colmer), Frans (Philippe Noble), en Russisch (Irina Michajlova) over de vertaling van zijn poëzie.

Het colloquium sluit aan op een reeks eerder georganiseerde studiedagen in Gent georganiseerd door leden van de onderzoeksgroep Cultuur in Vertaling van de toenmalige Faculteit Toegepaste Taalkunde (Hogeschool Gent). In 2003 Cees Nooteboom in gesprek met zijn vertalers, in 2006 Erwin Mortier en zijn vertalers en in 2012 Arnon Grunberg en zijn vertalers (in samenwerking met KANTL).

Meer informatie en programma op de agendapagina van de studiedag.

Deze middag wordt mede-ondersteund door het ELV.

 

Bron: http://kantl.be/nieuws/nooteboom_in_vertaling