Subsidiereglement Literair Grensverkeer 2019

05 februari 2019

In samenwerking met de Taalunie lanceerden het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds in 2018 een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied.

In het bijzonder willen de initiatieven het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en jeugd)literatuur vergroten in het taalgebied en/of de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken. Bovendien kenmerken de initiatieven zich door een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. manifestaties of activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, netwerkmomenten enz.). Ten slotte wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

De lancering van dit reglement past in de vernieuwde, versterkte Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, die in maart 2018 formeel werd bekrachtigd via een samenwerkingsovereenkomst voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst in het taalgebied. 

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid (zowel commercieel als niet-commercieel) kunnen een subsidieaanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk. Het project moet plaatsvinden in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caraïbisch gebied.

De tweede deadline voor het indienen van dossiers voor projecten literair grensverkeer is 14 juni 2019. De aanvrager kiest zelf hoelang het project/initiatief loopt. De looptijd moet echter wel vallen binnen de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. Als deze begrenzing in de tijd een probleem zou vormen, of als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen. Een toegekende subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro.

Meer informatie over de subsidieregeling, het subsidiereglement en het aanvraagformulier is de vinden op de websites:  

 

Contactpersonen: