Vacatures: Leden Raad van Advies van het Nederlands Letterenfonds

31 oktober 2023

Het Nederlands Letterenfonds zoekt nieuwe leden voor de Raad van advies, die onafhankelijk, weloverwogen en met kennis van zaken binnen verschillende commissies kunnen adviseren over subsidieaanvragen. In het bijzonder lichten wij hier de commissie 'Projectsubsidies literaire vertalingen' uit. Deadline 5 november.

Algemene informatie

Per 1 januari 2024 zoekt het Nederlands Letterenfonds voor een periode van twee jaar (met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van twee jaar) deskundigen die willen adviseren over één of meer van de volgende regelingen: Projectsubsidies voor publicaties, Projectsubsidies voor literaire vertalingen, Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten, Digitale literatuur en de Biografieregeling. Commissieleden ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het Letterenfonds hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van advies ondervertegenwoordigd zijn.

Commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen (voorheen werkbeurzen vertalers) zoekt het Letterenfonds drie deskundigen; één met ruime kennis van de Engelstalige literatuur, één vertaaldeskundige uit deze taal en één deskundige op het gebied van de Scandinavische letteren.

De commissieleden adviseren over de aanvragen van literair vertalers in alle genres. Het gaat daarbij vooral om (vertalingen van) fictie of literaire non-fictie, en merendeels moderne of hedendaagse literatuur. Bij de advisering speelt de kwaliteit van zowel de voorliggende buitenlandse boeken als van eerdere vertalingen van de aanvragers een belangrijke rol. Ieder jaar zijn er drie rondes waarbij de aanvragen worden besproken in een adviesvergadering (maart, juni/juli en november).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Schoenmaker, mail: p.schoenmaker@letterenfonds.nl, of zie de website van het Nederlands Letterenfonds.

Algemeen profiel

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literair werk en van de aanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen is een pre, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel. Naast specifieke kennis die is toegespitst op de openstaande functies, is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst. Voor alle commissies geldt dat de leden individuele beoordelingen schrijven over afgeronde projecten en gezamenlijk adviseren over alle voorliggende aanvragen.

Sollicitatieprocedure

Reageer uiterlijk 5 november en mail je motivatiebrief met cv naar Xenia van Diest, mail x.van.diest@letterenfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail “Sollicitatie Raad van advies” en geef in je mail aan voor welke commissie(s) je wilt solliciteren.

Evt. kunnen belangstellenden ook contact met Petra Schoenmaker opnemen indien de deadline niet gehaald kan worden.