VAV-prijs voor Chris Van de Poel en Lieven D'hulst

17 december 2019 - Prijzen en nominaties

Jaarlijks reikt de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) een prijs uit voor de “meest auteursvriendelijke...” persoon, instantie of organisatie. Dit jaar zal de prijs naar twee personen gaan die zich inzetten voor het literair vertalen: Chris Van de Poel en Lieven D'hulst. Zij hebben op initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen samengesteld. Het boek verscheen op 11 oktober bij de Universitaire Pers Leuven en bevat bijdragen van 23 vertaalexperts in en uit het Nederlands.

De prijs wordt feestelijk uitgereikt op het elfde VAV-Werkcongres op zaterdag 21 december 2019 in Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 19 december aanmelden via de website van de VAV.

Chris Van de Poel is werkzaam aan de KU Leuven, Faculteit Letteren, Campus Antwerpen. Zij doceert vertaling uit het Spaans in de bachelor Toegepaste Taalkunde en de Master Vertalen en is coördinator van de opleiding literair vertalen. Zij publiceerde literaire vertalingen uit het Frans en het Spaans en promoveerde op zeventiende-eeuwse Nederlandse vertalingen van Spaanse satirische teksten. Sinds 2015 is ze wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum Literair Vertalen.

Lieven D'hulst is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij Franse en Europese letterkunde en vertaalwetenschap doceert. Sinds 2017 is hij als wetenschappelijk medewerker betrokken bij het ELV. Hij publiceert vooral over vertaalgeschiedenis, met een focus op de 19e eeuw. Van zijn hand zijn onlangs verschenen: Essais d’histoire de la traduction. Avatars de Janus (Classiques Garnier, 2014) en (met Yves Gambier) A History of Modern Translation Knowledge (John Benjamins, 2018). Ook trad hij samen met Chris Van de Poel op als editor voor Alles verandert altijd: perspectieven op literair vertalen. Hij is redactielid van verschillende vertaalwetenschappelijke tijdschriften en co-directeur van de reeks “Traductologie” bij Artois-Presses-Université. Hij is eveneens lid van de Academia Europaea (Cambridge).

 

Foto Elbert Besaris