Verblijf in het Roland Holsthuis in Bergen

18 juli 2019

Schrijvers, dichters en literair vertalers kunnen het A. Roland Holsthuis in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand huren als werkplek. Het Bert Schierbeekfonds biedt de mogelijkheid om een maand te wonen en werken op deze literair-historisch unieke locatie, het voormalige woonhuis van de dichter, tegen een gereduceerd tarief. Inschrijving voor 2020 is mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2019.

Maandhuur

Het huis wordt steeds per kalendermaand verhuurd. Van de huurder wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 800,- per maand. Dit bedrag is inclusief gebruik van gas & licht, internet en de eindschoonmaak. De resterende maandlasten worden gesubsidieerd door het Bert Schierbeekfonds.

Met ingang van 2017 werkt het Roland Holsthuis samen met Museum Kranenburgh; elk jaar geeft een aantal in Bergen residerende auteurs een rondleiding door het museum.

Voorwaarden en selectiecriteria

Om voor huur in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden en selectiecriteria:

  • Van de aanvrager dient minimaal één literair werk in het Nederlands of Fries te zijn gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij (of twee toneelstukken openbaar te zijn gemaakt door een professioneel theatergezelschap).
  • Bij aanmelding ontvangen we graag een beknopt werkplan (maximaal één A4). Hierin worden de voorgenomen werkzaamheden omschreven en wordt aangegeven in hoeverre het verblijf zal bijdragen aan de verwezenlijking hiervan. Voeg bij de aanvraag ook een korte biografische schets met vermelding van reeds gepubliceerd werk. Geef ook aan welke maand of periode uw voorkeur heeft.
  • De huurder verplicht zich bij aanvaarding om eventueel een bijdrage te leveren aan de publiciteit rond het Roland Holsthuis en het Bert Schierbeekfonds. Dit gebeurt in overleg en in alle redelijkheid.
  • Bij gelijke geschiktheid van kandidaten krijgen zij die nog niet eerder in het huis verbleven voorrang.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanmelding en procedure
Ieder najaar is er een aanmeldingsronde voor het daaropvolgende kalenderjaar. In 2019 is het huis reeds volgeboekt. Inschrijving voor 2020 is mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2019. In 2020 kan niet ingetekend worden op de maanden januari en april. Het bestuur van het Bert Schierbeekfonds selecteert de huurders en is verantwoordelijk voor de besluiten. In november krijgen aanvragers uitsluitsel. Hierover wordt verder niet gecorrespondeerd.

Wilt u in 2020 een maand in het Roland Holsthuis verblijven? Stuur dan uiterlijk 21 oktober 2019 een brief of e-mail met de gewenste huurperiode en uw werkplan + cv naar:

Bert Schierbeekfonds
t.a.v. Julia Priesman
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam
j.priesman@letterenfonds.nl

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Julia Priesman: 020-5207300.