Vertalersvakschool Antwerpen

27 november 2017 - Onderwijs

De Vertalersvakschool Antwerpen start in januari 2018 met opleidingen en cursussen voor aankomende literaire vertalers. De Nederlandse organisatie slaat nu de handen ineen met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) om een brug te slaan tussen vertalers en uitgevers in Vlaanderen en Nederland.

Vlaanderen kent vanouds een rijke vertaalcultuur, met toonaangevende vertaalopleidingen die instellingen als de Europese Unie van goed gekwalificeerde vertalers voorzien. Slechts één puzzelstukje ontbreekt: de brug tussen afgestudeerde vertalers en literaire uitgevers. Zelfs na een academische opleiding (Master Literair Vertalen aangeboden door de KUL en de Universiteit Utrecht) vinden literaire vertalers slechts mondjesmaat de weg naar de uitgeverijen, die vooral in Amsterdam gevestigd zijn.

Om deze kloof te overbruggen, werd tien jaar geleden in Amsterdam de Vertalersvakschool opgericht. De school biedt een praktijkopleiding, verzorgd door ervaren literaire vertalers die hun studenten het ambacht leren en de weg wijzen naar de literaire uitgevers. Hetzelfde idealisme brengt de Vertalersvakschool nu naar Antwerpen, waar de school met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) een vestiging opent.

‘Het aanbod van de Vertalersvakschool is complementair aan de Master Literair Vertalen, die voor een gedegen academische basisopleiding zorgt, en aan het ELV (Expertisecentrum Literair Vertalen)’, zegt Koen Van Bockstal, directeur van het VFL. ‘Het ELV is een partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Naast zijn taak als kennisplatform investeert het ELV ook in de persoonlijke begeleiding van literaire vertalers via mentoraten en oplossingen op maat. We zijn bijzonder opgetogen met de komst van de Vertalersvakschool naar Vlaanderen omdat we op die manier de cirkel kunnen rondmaken en we ervan overtuigd zijn dat de opleiding beantwoordt aan een reële nood bij literaire vertalers in Vlaanderen. Dat het hierbij dan nog om cultureel ondernemerschap gaat van vertalers zelf, kunnen we alleen maar toejuichen.'

De Vertalersvakschool biedt een deeltijdse opleiding aan die twee jaar duurt. De docenten zijn zonder uitzondering ervaren vertalers, die hun sporen binnen de literaire wereld ruimschoots hebben verdiend. Elk trimester bestaat uit acht ateliers en wordt verzorgd door een andere docent. Na afloop van de opleiding ontvangen studenten een certificaat, waarop vermeld staat met welke vertalers ze hebben gewerkt. Dat kan bijzonder nuttig zijn wanneer de student zich vervolgens bij een uitgever aanbiedt.

De start van de opleiding in Antwerpen wordt mogelijk gemaakt door het VFL, dat lesruimtes ter beschikking stelt in zijn pand in de Generaal van Merlenstraat in Berchem en daarnaast ook op andere vlakken ondersteuning biedt. Aankomende en gevestigde vertalers zullen zich dankzij het samenwerkingsverband met de Vertalersvakschool verder kunnen ontplooien en zo hun weg vinden naar het literaire netwerk.

In januari 2018 starten opleidingen literair vertalen uit het Duits, Engels en Frans. Wie geïnteresseerd is, kan een mail sturen naar info@vertalersvakschool.be.

Meer informatie

Vertalersvakschool, Fedde van Santen, 0031 630 562 675, www.vertalersvakschool.be
Vlaams Fonds voor de Letteren, Lara Rogiers, 0032 3 270 31 63, www.vfl.be

 

Bron: persbericht Vlaams Fonds voor de Letteren