Vijftien vertalers krijgen subsidie van het VFL voor een fragmentvertaling

05 december 2017

Het Vlaams Fonds voor de Letteren kent aan 15 vertalers een subsidie toe om uit het Nederlands een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk, waarmee het VFL professionele vertalers wil ondersteunen in hun verdere ontwikkeling en tegelijk ook de promotie van Vlaams literair werk verder wil uitbouwen en diversifiëren.

Dit jaar dienden 24 professionele literaire vertalers een aanvraag in voor deze projectsubsidie. Bij de toekenningen streefde het VFL naar een evenwicht wat betreft doeltalen, genres, bronteksten en vertalers. Uiteindelijk kende het VFL 15 projectsubsidies toe. Een projectsubsidie voor een fragmentvertaling bedraagt 750 €.

Kijk voor een overzicht van de toekenningen op de site van het Vlaams Fonds voor de Letteren.