Literatuur Vlaanderen (voorheen: Vlaams Fonds voor de Letteren)

Geplaatst op: 07 november 2018

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen - van auteur tot lezer - in opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast speelt Literatuur Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleidsdomeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het (samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim en inclusief boekenaanbod. Literatuur Vlaanderen promoot Vlaamse literatuur in het buitenland onder de merknaam Flanders Literature.

Groepsfoto van team Literatuur Vlaanderen.
Het team van Literatuur Vlaanderen. Foto: Bob Van Mol.

Literaire kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren zijn centrale doelstellingen van Literatuur Vlaanderen. Daarvoor heeft het een waaier aan subsidieregelingen, waarvan er een aantal specifiek gericht zijn op literair vertalers in en uit het Nederlands.

Ondersteuning voor literair vertalers in het Nederlands, met een woonplaats in België

Startende literair vertalers kunnen een beroep doen op de ontwikkelingsbeurzen van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV). Het ELV werkt hiervoor samen met het Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

Nadat een beginnende literair vertaler zijn eerste literaire vertaling(en) heeft gepubliceerd kan hij bij Literatuur Vlaanderen een stimuleringssubsidie aanvragen. De gepubliceerde literaire vertalingen kunnen zowel in boekvorm als in cultureel-literaire tijdschriften en/of verzamelbundels verschenen zijn. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo zijn positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken.

Literair vertalers die minstens twee literaire vertalingen in boekvorm hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij kunnen een projectbeurs aanvragen. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking.

Ondersteuning voor literair vertalers uit het Nederlands

Flanders Literature ondersteunt buitenlandse uitgevers met vertaalbeurzen om boeken te publiceren die geschreven of geïllustreerd zijn door Vlaamse auteurs. Het is de bedoeling dat de buitenlandse uitgever met deze subsidie een deel van het honorarium van de vertaler kan dekken. Flanders Literature hecht veel belang aan vertaalkwaliteit en wil via deze regeling buitenlandse uitgevers aanmoedigen om met geaccrediteerde vertalers samen te werken. 

Verder heet Literatuur Vlaanderen literair vertalers uit het Nederlands welkom in het Vertalershuis Antwerpen. Dat biedt de mogelijkheid om te werken aan een vertaling, gebruik te maken van de plaatselijke stadsbibliotheken en directe contacten te leggen met andere vertalers, auteurs, uitgevers en native speakers.

Ondersteuning voor literair vertalers in en uit het Nederlands

Literatuur Vlaanderen biedt sinds kort ook projectsubsidies fragmentvertalingen. Met een dergelijke subsidie kunnen zowel literair vertalers in het Nederlands als uit het Nederlands tijd vrijmaken om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk om het onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren. 

Tot slot is er de talentonwikkelingsbeurs (max. 2500 euro) waarmee je kosten voor je artistieke of professionele verdieping en ontwikkeling deels kunt financieren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping. De beurs is bedoeld voor vertalers uit het Nederlands die voldoen aan de voorwaarden uit het reglement en voor vertalers uit het Nederlands die in Nederland wonen, omdat het Nederlands Letterenfonds geen vergelijkbare regeling heeft voor deze doelgroep.

Meer informatie