Enquête arbeidsomstandigheden CEATL 2012/2013

Geplaatst op: 19 augustus 2021

De werkgroep Working Conditions van de Europese vertalersraad CEATL hield in 2012/2013 een enquête over de arbeidsomstandigheden van vertalers in de periode 2009-2011.

CEATL

De bij CEATL aangesloten organisaties werd gevraagd de enquête zo veel mogelijk te verspreiden onder vertalers, zowel leden als niet leden.

Met deze enquête wilde CEATL een beeld krijgen van:

  • de aangesloten organisaties, hoe ze zijn georganiseerd, over welke (financiële) middelen ze beschikken, wie hun leden zijn.
  • de taalgebieden en de boekenmarkt waarin de vertalers opereren.
  • de inkomensopbouw van vertalers en hoe het vertaalhonorarium wordt berekend. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat Nederland één van de weinige landen is waar op basis van het aantal woorden van de brontekst het vertaalhonorarium wordt berekend. Elders wordt er over het algemeen gewerkt met een vast aantal karakters, inclusief spaties, per pagina van de vertaling. Dat vaste aantal verschilt overigens sterk per land.
  • de juridische en contractuele situatie van vertalers.
  • de arbeidsomstandigheden als het gaat om verzekeringen en oudedagsvoorziening.

Hoewel de enquête een grote hoeveelheid data opleverde, ontbraken er van verschillende landen veel gegevens. Daardoor zou de berekening van gemiddelden een onjuist beeld geven. Ook was het moeilijk om de gegevens die er wel waren te vergelijken, doordat er een groot verschil bestaat in levensstandaard in de landen van de aangesloten organisaties. Toch boden de gegevens bruikbare informatie voor lobbywerk bij de EU en kunnen organisaties zelf kijken wat de positie van hun vertalers is ten opzichte van landen met een vergelijkbare levensstandaard.

In 2020 is een nieuwe, minder veelomvattende, enquête uitgezet. De werkgroep bekijkt of de verzamelde data bij beide enquêtes het mogelijk maken een ontwikkeling in arbeidsomstandigheden zichtbaar te maken.

Hieronder zijn de resultaten uit de enquête uit 2012/2013 in te zien (in het Engels).