Fondsen en organisaties in België en Nederland

Geplaatst op: 04 september 2017

Een overzicht van fondsen en organisaties in Nederland en België die (financiële) ondersteuning bieden en/of promotie voeren ten behoeve van de vertaling en verspreiding van literatuur.

Nederland

 • Beroepkunstenaar
  Uitgebreide, zeer overzichtelijke website over de zakelijke kanten van het kunstenaarschap. Voor de letteren onder andere informatie over de literaire sector, ondernemen, belastingen, subsidies en contracten.
 • Nederlands Letterenfonds
  Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt schrijvers en vertalers en brengt Nederlandse literatuur in het buitenland onder de aandacht.
 • Nederlands Letterenfonds - proefvertalingen
  Vertalers uit het Nederlands kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een proefvertaling maken om op een lijst met te benaderen vertalers te komen.
 • Nederlandse Taalunie
  Houdt zich bezig met de Nederlandse taal en letteren, waarbij de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen centraal staat.
 • Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA)
  Centrale auteursrechtenorganisatie voor literaire werken en vertalingen. LIRA betaalt leenrechtenvergoedingen aan vertalers. De website geeft veel informatie over auteursrechten.
 • Vertalershuis
  Vertalerscentrum in Amsterdam biedt een verblijf aan vertalers uit het Nederlands met een vertaalcontract.

België

 • Collège européen des traducteurs littéraires de Seneffe
  Biedt vertalers van Belgische Franstalige literatuur een verblijf op basis van beurzen in het Chãteau de Seneffe bij Brussel.
 • Het beschrijf
  Literaire vereniging in Brussel die literaire porgramma's, workshops, festivals e.d. organiseert. Brengt Nederlandstalige literatuur internationaal onder de aandacht en laat het eigen publiek kennismaken met buitenlandse auteurs.
 • Nederlandse Taalunie
  Houdt zich bezig met de Nederlandse taal en letteren, waarbij de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen centraal staat.
 • SABAM
  Belgische auteursrechtenorganisatie, int en verdeelt de auteursrechten.
 • Vertalershuis Antwerpen
  Het VFL biedt vertalers van Vlaamse literatuur beurzen voor een verblijf in het vertalershuis in Antwerpen.
 • Literatuur Vlaanderen (voorheen: Vlaams Fonds voor de Letteren)
  Overheidsfonds dat subsidies en beurzen verstrekt voor vertalers in en uit het Nederlands. De nadruk ligt op Vlaamse literaire productie.