Over 'Translation and Ideology' van Jeremy Munday

Geplaatst op: 25 april 2019

In het artikel ‘Translation and Ideology: A Textual Approach’ onderzoekt Jeremy Munday in hoeverre bepaalde ideologische aspecten van een politieke tekst (bijvoorbeeld speeches van Fidel Castro en Hugo Chavez) worden verdisconteerd in de vertalingen ervan.

Voor verschillende doelen en doelpublieken worden ideologisch gekleurde elementen (denk aan de Amerikaanse president George W. Bush naar wie consequent met ‘de duivel’ wordt verwezen; meer of minder expliciete verwijzingen naar de gezondheid van Castro) op verschillende wijzen overgebracht: ze worden benadrukt of afgezwakt (of zelfs genegeerd). Een zeer relevant artikel voor wie wel eens fictieve (binnen een roman bijvoorbeeld) of non-fictieve politiek dan wel ideologisch gekleurde teksten vertaalt.

'Translation and Ideology: A Textual Approach' is onderdeel van het handboek Introducing Translation Studies (2018) van Jeremy Munday. Het is hier vrij te raadplegen.