Over 'Translator v. author (2007)' van Marilyn Booth

Geplaatst op: 25 april 2019

In ‘Translator v. Author’ onderzoekt Marilyn Booth, vertaalster van de Arabische roman Banat al-Riyadh (2007), de door de uitgever van haar vertaling gesanctioneerde, door de oorspronkelijke auteur aangebrachte ingrepen.

Iedereen die wel eens met ongewenste ingrepen van een uitgever of oorspronkelijke auteur te maken heeft gehad, moet dit artikel lezen: in ‘Translator v. Author’ onderzoekt Marilyn Booth, vertaalster van Raja’ al-Sani’s  Arabische ‘chick-lit’ roman Banat al-Riyadh (Rajaa Alsanea, Girls of Riyadh, Penguin, 2007) de door de uitgever van haar vertaling gesanctioneerde, door de oorspronkelijke auteur aangebrachte ingrepen. De exotiserende strategieën die de vertaalster hanteerde, waarmee zij de speelsheid van de brontekst en het emancipatoire, rebelse karakter ervan wilde behouden, werden door uitgever noch bronauteur op prijs gesteld. De bronauteur kreeg toestemming om de vertaling te herzien en dat leverde een vlakkere vertaling op. Paradoxaal genoeg houden bronauteur en uitgever er westerse, koloniale opvattingen op na, die de macht bij de auteur leggen en de autoriteit van de vertaler aantasten. De elementen die de roman in de brontaal een bijzonder karakter geven (nadruk op veelstemmigheid, sociale kwesties, klasseverschillen, generatiekloof) worden in de door uitgever en bronauteur gecensureerde versie vervlakt. Booth stelt aan de orde wat dit voor theoretische, praktische, en ethische consequenties heeft.

Het hoofdstuk 'Translator v. Author' is onderdeel van het handboek Introducing Translation Studies (2018) van Jeremy Munday. Het is hier vrij te raadplegen.