Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira)

Geplaatst op: 04 december 2018

Stichting Lira is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers, vertalers en journalisten. Lira verdeelt collectieve vergoedingen onder auteurs en zet zich in voor een betere positie van tekstmakers door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten.

Stichting Lira

Lira beheert auteursrechten en aanspraken van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken. Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger met meer dan twaalfduizend aangesloten auteurs is Lira transparant, flexibel, betrokken en servicegericht. Voor Lira staat het belang van de auteurs centraal. Lira’s bestuursleden zijn deskundig op hun gebied als schrijver, vertaler of journalist en worden benoemd door Lira’s achterban.

De collectieve vergoedingen die Lira uitkeert, zijn een extra inkomstenbron voor schrijvers, vertalers en journalisten

De schrijvers, vertalers en journalisten die bij Lira zijn aangesloten hebben daarmee bepaalde rechten en aanspraken bij Lira in beheer gegeven. Lira oefent deze uit voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, waarvoor schrijvers zelf niet of nauwelijks individueel zouden kunnen incasseren. Ook waar werk van schrijvers – zonder hun uitdrukkelijke toestemming – op nieuwe manieren wordt gebruikt, meldt Lira zich om te zorgen dat er hiervoor ook een vergoeding voor de auteurs beschikbaar komt.

Belangrijke collectieve vergoedingen

De collectieve vergoedingen die Lira uitkeert aan schrijvers, vertalers en journalisten vormen, afhankelijk van de frequentie en de vorm waarin hun auteursrechtelijk beschermd werk wordt (her)gebruikt, een bescheiden tot een – in sommige gevallen – meer substantiële extra inkomstenbron. Belangrijke collectieve vergoedingen die via Lira onder auteurs worden verdeeld zijn de leenrecht-, thuiskopie-, kabel- en reprorechtgelden.

Aansluiten bij Lira

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen uit de collectieve geldstromen volstaat aanmelding bij Lira, die op zichzelf kosteloos is. Pas bij ontvangst van gelden worden administratiekosten ingehouden, plus een percentage voor sociale, culturele en educatieve doeleinden die gesteund worden door het Lira Fonds (zie hierna). 

Auteurs die zich bij Lira aansluiten, kunnen bovendien gebruik maken van juridische bijstand en – voor scenaristen en toneelschrijvers - hulp bij contractonderhandelingen. Ook aansluiting bij Lira is kosteloos. Bekijk hier de voordelen van aansluiting.

Het Lira Fonds

Als zelfstandige stichting verstrekt het Lira Fonds subsidies aan culturele projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn met name projecten en prijzen op het terrein van literatuur, toneel, drama en poëzie.

Daarnaast ondersteunt het Lira Fonds ook sociale, strategische voorzieningen voor schrijvers, vertalers en journalisten, waaronder de Auteursbond, de Stichting Rechtshulp Auteurs en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Ook educatieve doelen worden vanuit de middelen van het Lira Fonds gesteund.

Meer informatie: