Bezoek van studenten Nederlands

15 augustus 2018 - Verslagen

Op 7 en 8 augustus ontving het ELV vijf studenten uit Hongarije, Kroatië, Servië en Rusland van de jaarlijkse Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep. Als onderdeel van de cursus bezochten 118 studenten verschillende bedrijven en organisaties voor een tweedaagse stage bij o.a. het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en het ELV.

Taalunie Zomercursus - foto Els Verschuere

De Taalunie Zomercursus Nederlands bestaat uit een programma van twee weken dat is gericht op de drie pijlers taal, cultuur en beroep. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en kennismaking met de Nederlandse en Vlaamse samenleving. De studenten krijgen de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen en met het Nederlandse en Vlaamse culturele, academische en economische veld. Jaarlijks zijn er zo'n honderdtwintig studenten die aan deze Zomercursus in Gent deelnemen.

Het bedrijfsbezoek aan het ELV omvatte een interactieve ministage van twee dagen waarbij de studenten een bijdrage leverden aan de werkzaamheden van het bureau om de taal en cultuur ook vanuit een ander (professioneel) perspectief te leren kennen. Per dag stond een van de pijlers van het ELV als thema centraal en werkten de studenten aan verschillende opdrachten met betrekking tot het literair vertaalonderwijs, zichtbaarheid, en het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise. 

Na aankomst in het haast tropische Utrecht op dinsdag 7 augustus maakten de studenten kennis met het ELV en al zijn facetten. Op deze eerste dag lag de focus op het literair onderwijs. Het ELV organiseert jaarlijks een zomercursus, naast een aantal andere (online) cursussen, maar biedt ook verschillende vormen van individuele begeleiding aan literair vertalers in alle fases van hun loopbaan. Op basis van de teksten die worden behandeld tijdens de ELV Zomercursus 2018, die eind augustus weer plaatsvindt, bedachten de studenten verschillende vertaalopdrachten en discussiepunten die de deelnemers en docenten kunnen gebruiken tijdens de vertaalateliers. Verder werd er aandacht besteed aan de communicatiekant van het ELV waarvoor de studenten samen een onderschrift voor de vertaalfoto van de maand schreven die gedurende de maand augustus staat uitgelicht op de ELV-website. 

Op dag twee stond het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise centraal. Terwijl de temperatuur geleidelijk zakte, namen het enthousiasme en de bijdragen van de studenten toe. Na een korte rondleiding op de website, de Kennisbank en kennismaking met de (online) Leerlijn Literair Vertalen werkten de studenten aan onderzoeksopdrachten met betrekking tot hun eigen taalgebied. Op basis van hun resultaten zijn onder meer de Kennisbank en de dossiers die het ELV samenstelt verder aangevuld. De inzichten van de studenten en hun kennis van hun eigen taalgebied was van grote toegevoegde waarde. Na het presenteren van hun resultaten aan hun tijdelijke collega’s hadden de studenten, bijna allemaal aspirant vertalers, een rondetafelgesprek met twee literair vertalers om zo inzicht te krijgen in de alledaagse werkzaamheden van een literair vertaler. Aan het eind van de dag keerden de studenten terug naar Gent waar zij op vrijdag 10 augustus hun poster en bevindingen presenteerden. 

Taalunie Zomercursus ELV1