Found in Translation met Sudjic en Van Den Broucke

08 februari 2018

Op woensdag 7 maart vindt weer een vertaalworkshop Found in Translation van literatuurhuis Passa Porta plaats, ditmaal met auteur Olivia Sudjic (GB) en literair vertaler Leen Van Den BrouckeFound in Translation is een reeks vertaalworkshops voor enthousiaste lezers.

Om beurten worden Nederlandstaligen en Franstaligen uitgenodigd om een kort fragment uit het werk van een auteur die in het literatuurhuis te gast is te vertalen en in te zenden. Na een selectie krijgen de beste vertalers de kans om hun versies met elkaar te vergelijken en te bespreken onder leiding van een professionele literaire vertaler. Aan het eind van de avond komt de auteur erbij zitten om de meest prangende vragen te beantwoorden. Na de laatste correcties worden de twee beste vertalingen gepubliceerd op de website van Passa Porta. 

Kijk voor meer informatie over deze workshop en aanmelden op de site van Passa Porta. Proefvertalingen kunnen nog tot 20 februari worden opgestuurd.