Interactieve versie Framework for Literary Translation

03 september 2019 - ELV Nieuws

Na de ontwikkeling van een interactieve versie van de Leerlijn Literair Vertalen is nu ook een aanklikbare versie van het Engelse Framework for Literary Translation beschikbaar. Vertalers kunnen hiermee per competentie zelf vaststellen welke kennis en vaardigheden ze bezitten of nog moeten ontwikkelen en op basis daarvan een persoonlijk document opslaan of printen. Met de ontwikkeling van de Engelse versie kan een groter publiek er gebruik van maken.

Over de Leerlijn Literair Vertalen

Met de Leerlijn Literair Vertalen kunnen vertalers hun niveau van bekwaamheid bepalen en hun studieprogramma plannen. Opleiders kunnen de Leerlijn gebruiken om het niveau van de programma’s die zij aanbieden te definiëren en hun curricula te ontwerpen en professionele vertalers kunnen de Leerlijn gebruiken om te beslissen waar zij zich specifiek op willen toeleggen. De Leerlijn biedt ook een praktisch instrument voor instellingen die zich beleidsmatig met literair vertalen bezighouden.

Het idee van een referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers ontstond in 2008 toen in een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Taalunie een ‘pleidooi voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur’ in het Nederlands taalgebied gepubliceerd werd. In het Erasmus+-project PETRA-E is de Leerlijn tussen 2014 en 2016 in Europees verband doorontwikkeld. Samen met zijn partners werkt het ELV aan de verdere ontwikkeling en verspreiding ervan. 

Nieuwe interactieve Leerlijn

Op de interactieve Leerlijn Literair Vertalen kunnen gebruikers op basis van zelfevaluatie per competentie aangeven op welk niveau ze zich bevinden. Het ELV gebruikt dit model als aanvullend hulpmiddel bij de evaluaties van cursisten, waarbij de deelnemers door middel van kritische zelfreflectie en een evaluerend eindgesprek met de moderator bekijken welke (vervolg)stappen ze kunnen nemen om zich verder te ontwikkelen in hun vertaalloopbaan.

De interactieve Leerlijn is toegankelijk voor alle bezoekers van de website op literairvertalen.org/leerlijn. De Engelse versie is te vinden op literairvertalen.org/framework