Media-aandacht voor honorering literair vertalers

01 juli 2019 - Vertaalpleidooi

In het Vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst signaleerde het ELV de lage salariëring van vertalers als één van de bedreigingen voor een bloeiende vertaalcultuur. De afgelopen weken werd in verschillende media aandacht besteed aan de inkomenspositie van vertalers. Abdelkader Benali schreef erover in Trouw, Michel Krielaars in NRC Handelsblad en Wilma de Rek in de Volkskrant. Zij dringen allen aan op maatregelen om de honorering van literair vertalers te verbeteren. 

Volgens Wilma de Rek hebben 'vertalers alle reden om in opstand te komen'. Michel Krielaars vindt het hoog tijd dat de politiek het opneemt voor de vertaler. Ook Abdelkader Benali, als jurylid verbonden aan de Europese Literatuurprijs, hoopt op steun voor de vertaalsector.

In het Vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst signaleerde het ELV ontwikkelingen die een bloeiende vertaalsector bedreigen. Eén daarvan is het achterblijven van financiële en algemene waardering van het vak, ondanks het hoge academische niveau waarop literair vertalers werken. Door de onaantrekkelijke financiële vergoeding zullen steeds minder studenten of vertalers voor literair vertalen kiezen. Het pleidooi ziet in het bewerkstelligen van een passend honorarium voor verschillende partijen een rol. Lees er hier meer over.