Professionaliseringscursussen 2022 afgerond

24 november 2022 - Onderwijs

Op donderdag 17 november is de online cursus Professionalisering van de beginnend vertaler 2022 afgesloten met presentaties van de elf deelnemers. Zij blikten in bijzijn van medewerkers van het ELV en beoordelaars Michele Hutchison en Manon Smits terug op wat ze de afgelopen negen weken geleerd hebben, van de cursus en van elkaar. 

Screenshot van de deelnemers aan de slotsessie in Teams.

Op 19 september ging de groep vertalers aan de slag met de Professionaliseringscursus. De cursus heeft als doel beginnend vertalers in of uit het Nederlands beter voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en hen handvatten te bieden voor de toekomst. Dit jaar stond de cursus open voor vertalers in en uit de zogenaamde ‘grote’ talen.

Van de geselecteerde deelnemers vertaalden er vijf in het Nederlands (uit het Engels en Italiaans) en zes uit het Nederlands (uit het Engels, Italiaans en Spaans). De vertalers werkten in de online leeromgeving ELVi negen weken lang aan een persoonlijk portfolio met o.a. een leesrapport, fragmentvertaling, ondernemingsplan en brief aan een opdrachtgever.

De groep volgde bijeenkomsten en workshops over rechten en contracten en de positie van de vertaler in het veld (Chris Van de Poel), het overtuigend schrijven van een leesrapport (Lidewijde Paris) en personal branding (Laurine Verweijen). Daarnaast spraken ze in zelfstandige sessies over elkaars portfolio-opdrachten en over ethiek.

Op het volledige portfolio kregen ze feedback van ervaren vertalers Michele Hutchison en Manon Smits in een individueel eindgesprek. Ook maakten ze kennis met andere vertalers met een brede beroepspraktijk (Nisrine Mbarki en Edgar de Bruin) en 'spelers uit het veld' (Anna Eble, Kim van Kaam en Canan Marasligil).

Slotsessie

Tijdens de slotsessie gaven de vertalers elk een inkijkje in wat zij uit de cursus hebben gehaald. Bijvoorbeeld het belangrijkste dat ze geleerd hebben, welk cursusonderdeel het meest leerzaam, interessant of leuk was en welke successen (groot of klein) ze behaald hebben.

In de presentaties kwamen vele aspecten van de cursus langs. Zo vormde de cursus een mooie gelegenheid om eindelijk eens tijd te maken om uitgebreider stil te staan bij hun positie en profiel als vertaler of om eens een uitgebreid leesrapport te schrijven. Ook zijn de vertalers blij met de persoonlijke feedback die zij ontvingen van ervaren vertalers en was het prettig om ook in de andere sessies de ervaringen van vertalers en andere spelers uit het vak te horen. Deze sessies werden bovendien aangevuld met materiaal uit de Kennisbank dat nog meer perspectieven op het vak bood, bijvoorbeeld via de rubriek Vertalers vertellen.

Het meest genoemd was hoe fijn het was om collega-vertalers uit allerlei taalrichtingen te ontmoeten en elkaar te helpen en inspireren. Samen optrekken is niet alleen prettig maar ook belangrijk om de (financiële) positie van vertalers te verbeteren. Veel vertalers werden door deelname aan de cursus aangespoord om zich aan te sluiten bij vakverenigingen en werden zich meer bewust van het feit dat ze zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering van het vakgebied. De vertalers zijn van plan na deze cursus zeker met elkaar in contact te blijven. 

Professionalisering

Het ELV vindt het belangrijk om literair vertalers niet alleen te ondersteunen bij het verbeteren van hun vertaalvaardigheden, maar ook aandacht te besteden aan de zakelijke kant van het vakgebied. De cursus Professionalisering van de beginnend vertaler staat hiervan volledig in het teken. Het meeste lees- en kijkmateriaal dat in de cursus gebruikt wordt naast de bijeenkomsten en opdrachten is voor iedereen beschikbaar in onze Kennisbank. In de categorie Professionalisering kun je informatie vinden van experts uit het vak over bijvoorbeeld netwerken, opdrachten verwerven en onderhandelen.

Screenshot van de startsessie.
De startsessie: vertalers en ELV-medewerkers tonen een boek dat iets over hen vertelt.