Voorjaarseditie Nottebohmkrant in het teken van vertaling

03 mei 2021 - Algemeen

Op 26 april verscheen de nieuwe Nottebohmkrant van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen. Het nummer staat in het teken van taal, vertaling en meertaligheid.

Het voorjaarsnummer van de halfjaarlijkse Nottebohmkrant biedt een inkijk in de machinerie die zich achter het vertalen van Vlaamse literatuur schuilhoudt. In de krant staan gesprekken met Els Aerts van Literatuur Vlaanderen, literair vertaler Jan Mysjkin en doctor in de letteren en vertaalwetenschap Elies Smeyers. Ook wordt stilgestaan bij het bekendste taalexperiment uit de Vlaamse literatuur: Bezette stad van Paul van Ostaijen. De digitale krant vind je hier.

In de maand mei organiseert de Erfgoedbibliotheek bovendien verschillende Nottebohmlezingen over vertalen. Op 9 mei spreekt Luk Van Haute over de 'onvertaalbaarheid' van Japan en op 30 mei geeft Rokus Hofstede een lezing over de vertaler als vertolker.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verzamelt Vlaams cultureel erfgoed.