Literatuur Vlaanderen (voorheen: Vlaams Fonds voor de Letteren)

Geplaatst op: 07 november 2018

Literatuur Vlaanderen is een overheidsinstelling die via een geïntegreerd letterenbeleid zorg draagt voor een dynamisch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Literatuur Vlaanderen wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Literatuur Vlaanderen promoot Vlaamse literatuur in het buitenland onder de merknaam Flanders Literature.

Literatuur Vlaanderen
Literatuur Vlaanderen

Literaire kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren zijn centrale doelstellingen van Literatuur Vlaanderen. Daarvoor heeft het een waaier aan subsidieregelingen, waarvan er een aantal specifiek gericht zijn op literair vertalers in en uit het Nederlands.

Ondersteuning voor literair vertalers in het Nederlands, met een woonplaats in België

Startende literair vertalers kunnen een beroep doen op de ontwikkelingsbeurzen van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV). Het ELV werkt hiervoor samen met het Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

Nadat een beginnende literair vertaler zijn eerste literaire vertaling(en) heeft gepubliceerd kan hij bij Literatuur Vlaanderen een stimuleringssubsidie aanvragen. De gepubliceerde literaire vertalingen kunnen zowel in boekvorm als in cultureel-literaire tijdschriften en/of verzamelbundels verschenen zijn. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo zijn positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken.

Literair vertalers die minstens twee literaire vertalingen in boekvorm hebben gepubliceerd bij een professionele uitgeverij kunnen een projectbeurs aanvragen. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een professioneel theatergezelschap, komen in aanmerking.

Ondersteuning voor literair vertalers uit het Nederlands

Flanders Literature ondersteunt buitenlandse uitgevers met vertaalbeurzen om boeken te publiceren die geschreven of geïllustreerd zijn door Vlaamse auteurs. Het is de bedoeling dat de buitenlandse uitgever met deze subsidie een deel van het honorarium van de vertaler kan dekken. Flanders Literature hecht veel belang aan vertaalkwaliteit en wil via deze regeling buitenlandse uitgevers aanmoedigen om met geaccrediteerde vertalers samen te werken. 

Verder heet Literatuur Vlaanderen literair vertalers uit het Nederlands welkom in het Vertalershuis Antwerpen. Dat biedt de mogelijkheid om te werken aan een vertaling, gebruik te maken van de plaatselijke stadsbibliotheken en directe contacten te leggen met andere vertalers, auteurs, uitgevers en native speakers.

Literatuur Vlaanderen schrijft tot slot af en toe een oproep uit voor projectsubsidies fragmentvertalingen. Met een dergelijke subsidie kunnen geaccrediteerde literair vertalers uit het Nederlands tijd vrijmaken om een fragmentvertaling te maken van een Vlaams literair werk om het onder de aandacht te brengen van buitenlandse uitgevers of mediatoren.

Meer informatie