Charlotte Köhler Stipendium 2021 naar Lisa Thunnissen

17 juni 2021 - Prijzen en nominaties

Het Charlotte Köhler Stipendium gaat dit jaar naar literair vertaler Lisa Thunnissen. De uitreiking vond plaats op woensdag 16 juni in het Van Deysselhuys te Amsterdam.

Foto van Lisa met de cheque in haar handen.
Foto: Inigo Garayo

Het Charlotte Köhler Stipendium wordt jaarlijks uitgereikt en is een eenmalige aanmoedigingstoelage van €5000 voor werk in vertaling, proza, toneel en jeugdtheater van een veelbelovende jonge auteur of vertaler. Dit jaar is dat Lisa Thunnissen.

De jury, bestaande uit Jacqueline Bel, Jan Sietsma, Chris van de Poel en Ton Naaijkens schrijft in haar rapport: '[Thunnissen] overtuigde door haar vermogen natuurlijke uitdrukkingen te bezigen op het moment dat de tekst daarom vroeg; waar afgeweken werd, werd door haar afgeweken, ze had met andere woorden steeds het juiste maatgevoel en vooral een feilloos zintuig voor de gewenste toon. Ze wist zich in te leven in de verschillende stemmen die in de wereld van de door haar ontsloten literatuur weerklonken, ook als het om humor, ironie of poëtische emotie ging.'

Andere literair vertalers aan wie het stipendium in voorgaande jaren is toegekend, zijn o.a. Jan Sietsma (2016), Arieke Kroes (2011), Trijne Vermunt (2006) en Maarten Elzinga (2000). Meer informatie over de Charlotte Köhler Prijs en het Stipendium vind je hier.