Handbook of Translation Studies

Geplaatst op: 28 maart 2019

Het Handbook of Translation Studies (HTS) biedt een overzicht van alle onderwerpen die bij het vertalen van elk mogelijk genre en bij de bestudering van elke mogelijke invalshoek aan bod komen.

Vertaaltradities, opvattingen en strategieën worden besproken en op toegankelijke wijze beschreven. Doelgroep betreft zowel studenten, docenten en wetenschappers, als praktijkbeoefenaars, communicatiespecialisten, journalisten, literatuurwetenschappers, redacteuren en uitgevers, en media- en marketingspecialisten. Ook onderwerpen als tolken, ‘localization’ en redactie en revisie worden besproken. 

In de Kennisbank wordt een selectie van artikelen uit het HTS ontsloten door middel van samenvattingen gemaakt door specialisten op het gebied van het betreffende onderwerp. Voor vertalers en andere geïnteresseerden bieden de samenvattingen een helder overzicht van het onderwerp, waarbij veelal ook verwijzingen naar bronnen zijn opgenomen die het HTS zelf niet vermeldt. Voor iedereen die zich wil oriënteren op een bepaald aspect van waar hij of zij mee bezig is, bieden de door de Kennisbank verzorgde samenvattingen een ideale introductie.

In de Kennisbank staat samenvattingen van een aantal artikelen: