Encyclopedieën en andere naslagwerken

Geplaatst op: 10 oktober 2019

Op deze pagina vind je een overzicht met encyclopedieën en vergelijkbare werken die door vertalers worden gebruikt als naslagwerk. De bronnen staan alfabetisch geordend per taalgebied.

 • Retskrivningsordbogen
  Officiële spelling (door Dansk Sprognævn):
  • Retskrivningsordbogen, 2012, Alinea
  • Ook digitaal: dsn.dk/ro
 • Politikens håndbog i nudansk
  Met name bedoeld voor het vervaardigen van teksten in het Deens, maar ook nuttig als referentiepunt voor de standaardtaal:
  • Politikens håndbog i nudansk, 2013, Politiken
 • Grammatik over det Danske Sprog
  • Grammatik over det Danske Sprog, 2019 (3 delen), Syddansk Universitetsforlag
 • Moderne Dansk
  Corpus met teksten uit ca. 1990-2000 (ca. 56 miljoen woorden):
  • Moderne Dansk, 1967 (3 delen), Grafisk Forlag KorpusDK, DSL
  • Alleen digitaal: ordnet.dk/korpusdk
 • Duden
  Duits woordenboek en naslagwerk. Biedt niet alleen spelling, grammatica en betekenis, maar ook synoniemen en voorbeelden van gebruik. Daarnaast informatie over frequentie, oorsprong en uitspraak van woorden. Zowel op papier als online beschikbaar.
  Duden nummer 9, Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachichen Zweifelsfälle, Mannheim, Wien, Zürich 1985
 • Fischer Weltalmanach
  De online versie van de Fischer Weltalmanach. Bevat een glossarium, een nieuwspagina, informatie over alle landen ter wereld etc. Vooral politieke en economische thema’s.
 • InfoBitte Universallexikon
  Men kan op deze site o.a. de Duitse wetteksten, een beeldarchief en overzichten van de Duitse geschiedenis en de wereldgeschiedenis gratis raadplegen.
 • Mundmische
  Handig hulpmiddel voor (creatieve) Duitse omgangstaal.
 • Reimlexikon van Willy Steputat
  Reimlexikon van Willy Steputat, Reclam 1963.
 • Schemann
  Een synoniemenwoordenboek dat met “velden” werkt, waarbij op uitdrukkingen bij bepaalde concepten kan worden gezocht. Velden zijn bijvoorbeeld A Zeit – Raum – Bewegung – Sinnesdaten, B Leben – Tod, C Physiognomie des Menschen, D Stellung zur Welt E Haltung zu den Mitmenschen, F Einfluss, Macht...
  Schemann: Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten, Pons, Klett 1991
 • Textor
  Papieren synoniemenwoordenboek Duits.
  A. M. Textor: Sag es treffender, rororo 2003
 • Wikipedia
  De Duitse versie van Wikipedia.
 • Woxikon
  Online Synoniemenwoordenboek Duits
 • Encyclopedia Britannica
  Meest gezaghebbende encyclopedie ter wereld. Er wordt slechts een gedeelte van de uitleg gegeven, de volledige uitleg is alleen tegen betaling te raadplegen.
 • The Literary Encyclopedia
  Database van beroemde Engelse en niet-Engelse schrijvers, muzikanten, artiesten, filosofen, componisten, politici en hun werken. Op werk, persoon of onderwerp te doorzoeken.
 • Wikipedia
  De Engelstalige versie van Wikipedia.
 • Mállæra
  Uitgebreide grammatica van het moderne Faeröers. Zowel in gedrukte als digitale vorm (Google Books) beschikbaar.
  Mállæra. P. Andreasen en Á. Dahl. Føroya Skúlabókagrunnur, Tórshavn 1997.
  Digitaal: https://tinyurl.com/FAER-MALLAERA
 • Faroese. An overview and reference grammar
  Uitgebreide Engelstalige grammatica van het Faeröers.
  Faroese. An overview and reference grammar. H. Þráinsson, Z.S. Hansen e.a. Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn 2004.
 • Taalweb Frysk
  Op het Taalweb Frysk zijn verschillende woordenboeken, naslagwerken en download te vinden voor de Friese taal.
 • Foarkarswurdlist foar it Frysk
  Woordenlijst met voorkeursvormen voor de Friese spelling.
 • Online Staveringshifker
  De Friese spellingcheck. Hier is ook de Office-plug-in downloaden voor spellingcontrole of de spelcheck-app.
 • Wurdboekportaal 
  Het Friese woordenboek of beter, woordenboekportaal. Hier kun je met één zoekactie in vier Friese woordenboeken zoeken. Deze portal geeft ook toegang tot synoniemen, spreekwoorden en meer.
 • Paadwizer Fryske stavering
  Handleiding die uitgebreid uitleg geeft over de Friese spellingsregels.

Íslenska alfræðiorðabókin

Íslenska alfræðiorðabókin. Bókaútgáfan Örn og Örlygur ehf, Reykjavík. Encyclopedisch woordenboek met ca. 37.000 trefwoorden. Oorspronkelijk gepubliceerd in 1988, derde druk 2000. Zowel in gedrukte als digitale vorm (Snara, abonnement) beschikbaar.

Digitaal: https://tinyurl.com/IJSL-ALFRAE

1. Teksten

DBNL
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. Zo zijn er ook talloze woordenboeken en andere naslagwerken ontsloten. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Delpher
Op Delpher zijn ruim 100 miljoen pagina's uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften te vinden met perfecte zoekfunctie. Een nuttig hulpmiddel voor (specifieke) context. 

Koninklijke Bibliotheek (KB)
Naast verschillende databases, ook handig om te zoeken op vertaalde titels en andere bronnen en naslagwerken.

 

2. Taalbeheersing

ANS

Algemene Nederlandse Spraakkunst (2 delen), Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, 1997

E-ANS
De elektronische versie van de tweede, herziene editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst die in 1997 verschenen is.

Met zoveel woorden: gids voor trefzeker taalgebruik, L.Schutz/L.Permentier, Davidsfonds, Antwerpen.

Prisma Voorzetsels
Laat door middel van duidelijke voorbeelden zien hoe voorzetsels gebruikt worden in combinatie met andere woorden.
Reinsma, R. & Hus, W. J.B. (2005). Prisma Voorzetsels (3e dr.). Utrecht: Het Spectrum.

Taalportaal
Wetenschappelijke grammatica van het Nederlands en Fries, gemaakt door taalwetenschappers voor taalwetenschappers. Bevat fonologie, morfologie en syntaxis.

 

3. Spreekwoorden

Joost mag het weten
Over de herkomst van bekende spreekwoorden en uitdrukkingen.
Aalbrecht, Heide (2008), Joost mag het weten. BBNC Uitgevers

Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen
Laan, K. ter (1988). Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen (23e dr.). Amsterdam: Elsevier.

 

4. Taaladvies

Onze Taal: taaladvies
Taaladvies opgesteld door de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal.

Taaladvies
Overzicht van antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling, ontwikkeld door de Nederlandse Taalunie.

Taaltelefoon
De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. 

Taalunieversum (Nederlandse Taalunie)
Taaladviezen van de Nederlandse Taalunie.

 

 

5. Tekstredactie

Handboek voor de redacteur, H. Aalbrecht & P. Wagenaar, Boom, Amsterdam.

Redactiewijzer, P.J. van der Horst, Sdu Uitgevers, Den Haag.

 

6. Schrijf- en stijlwijzers

Correct taalgebruik, W.Penninckx , P.Buyse en W.Smedts, UGA, Kortrijk.

Groot taal- en manierenboek voor op het werk, Inez van Eijk, Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1996.

Handboek Verzorgd Nederlands, M.Klein & M.Visscher, Martinus Nijhoff Uitgevers, Groningen, 1996.

In goed Nederlands, J.H.J.van de Pol, Sdu Uitgevers

Online Schrijfwijzer (inloggen met een betaald account vereist), verwarwoordenboek, taalvragen, oefeningen en oplossingen voor verschillende taalkwesties.

Schrijfwijzer, Jan Renkema, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012.

Stijlboek; onmisbaar voor wie helder wil schrijven (De Standaard), Ludo Permentier, Roularta, Roeselare.

Stijlwijzer; praktische handleiding voor leesbaar schrijven, P.J.van der Horst, SDU/De Standaard, en Haag/Antwerpen, 1999.

Stijlboek NRC Handelsblad, E. Sanders en K.Metselaar, Van Dale Lexicografie, NRC Handelsblad, Utrecht/Antwerpen, Rotterdam.

De Volkskrant: het nieuwe stijlboek, H.Van Gessel, SDU Uitgevers, Den Haag.

Trouw Schrijfboek, J. de Berg, Muntinga & Dagblad Trouw, Amsterdam.

 

7. Spelling en leestekens

Alles over leestekens, P.J.Van der Horst, Sdu Uitgevers, Den Haag.

Leestekenswijzer, P.J.Van der Horst, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1990.

Leestekens geregeld. Genootschap Onze Taal, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2010.

Leestekens: richtlijnen en tips voor interpunctie, Genootschap Onze Taal, Den Haag, 2016.

Online versie van het Groene Boekje. De Woordenlijst Nederlandse Taal online

http://taalunieversum.org/spelling/ (uitleg over spelling; hulpmiddelen (naslagwerken, spellingcheckers e.d.; tekst van folder in pdf te downloaden)

Woordenlijst

Woordenlijst Nederlandse Taal, Sdu Uitgevers/Lannoo Uitgeverij, Den Haag/Tielt, 2005.

 

 

 • Cyberdúvidas da língua portuguesa
 • Aulete
  Dicionário Caldas Aulete biedt tevens grammatica naast een verklarend woordenboek. 
 • Dicio
  Online woordenboek van hedendaags Portugees met meer van 400.000 lemma's. Biedt ook synoniemen, antoniemen, werkwoordsvervoegingen en taaladvies.
  Dicio, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus.
 • Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa
  Cegalla, Domingos Paschoal, Dicionário de Dificuldades da Língua Portuguesa
 • Dicionário Terminológico para consulta em linha
 • Infopédia
  Verklarend woordenboek Portugees van Porto Editora maar biedt ook naslagwerken met synoniemen en antoniemen, orthografie, werkwoordsvervoegingen, toponiemen en meer. Tevens vertalend woordenboeken Portugees-Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Mandarijn, Spaans en Tetun.
 • Norma Culta
  Online grammatica van de Portugese taal. Biedt informatie over o.a. grammatica, fonologie, morfologie, orthografie, stijl, semantiek, syntaxis en meer.
 • Priberam
  Eentalig, verklarend woordenboek Portugees, gebaseerd op de Novo Dicionário Lello da Língua Portuguesa (Lello Editores, 1996 & 1999). Zowel voor Europees als Braziliaans Portugees. Biedt ook grammatica.
  Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013.