Introducing Translation Studies van Jeremy Munday

Geplaatst op: 25 april 2019

Van het door Jeremy Munday samengestelde handboek Introducing Translation Studies (Routledge) werd in 2018 de vierde, volledig geactualiseerde editie uitgegeven. Het biedt een overzicht van historie en stand van zaken van de vertaalwetenschap, waarbij de theorie rijkelijk wordt geïllustreerd aan de hand van vele talen en teksten.

Op Youtube kun je Munday zelf aan het woord horen over de vele aspecten die voor vertalen van belang zijn en hoe het vak vertaalwetenschap of Translation Studies die aspecten bestudeert: wat betekent ‘vertalen’ eigenlijk, wanneer je het in breedste zin als een vorm van intercultureel communiceren opvat? Hoe ga je in het algemeen met het overbrengen van culturele aspecten om, en hoe in het bijzonder wanneer een ontvangende cultuur sommige van die aspecten wellicht helemaal niet kent? Wat is equivalentie; bestaat dat eigenlijk wel zonder dat je nadenkt over in of uit welk genre en voor welk doel of doelpubliek je vertaalt?

Vaak worden dit soort vragen door vertalers niet eens gesteld, wat tot incorrecte, onvolledige of zelfs onbegrijpelijke vertalingen leidt. Een vertaler zet geen woorden om in andere woorden; een vertaler is een bemiddelaar tussen culturen en vertaaltheorie helpt vertalers begrijpen wat ze doen, helpt ze nadenken over wat mogelijk en wat wenselijk is, en helpt ze de vaak enorme consequenties van hun keuzes onder ogen zien. Introducing Translation Studies is een uitstekend hulpmiddel om vertalers inzicht te laten krijgen in alle aspecten van hun vak, juist ook de ‘praktische’ of ‘ambachtelijke’, met voorbeelden in het Engels, Chinees, Punjabi, Portugees, Bengaals, en teksten als Beowulf, Proust, de Bijbel, boeddhistische soetra’s, UNESCO-documenten, Harry Potter-films, en meer.

Bijzonder aan de vierde editie is dat vele hoofdstukken verwijzen naar artikelen die lezers kunnen gebruiken om zich zelfstandig nader te verdiepen in een bepaald onderwerp. De artikelen zijn toegankelijk via de website van Routledge. De openbaar toegankelijke artikelen uit deze selectie (voor een aantal is toegang tot een universiteitsbibliotheek een vereiste) worden door het ELV ontsloten middels een korte samenvatting van de inhoud en een link naar een pdf-versie van het artikel.

Op de Kennisbank staan inmiddels introducerende teksten over:

Kijk voor een korte beschrijving van het handboek Introducing Translation Studies hier; kijk voor de inhoudsopgave op diezelfde pagina op Contents.