Afgeronde mentoraten eerste helft 2020

15 juni 2020 - Individuele begeleiding

Het mentoraatsprogramma is in het leven geroepen door de Letterenfondsen en het ELV om beginnende vertalers, die nog een professionele loopbaan als literair vertaler voor zich hebben, individuele begeleiding op maat te bieden. In de eerste helft van 2020 zijn zes trajecten in zes verschillende taalrichtingen succesvol afgerond.

Het bijzondere van een mentoraat is dat de kennisoverdracht in een één-op-één-situatie tussen mentor en vertaler plaatsvindt. Door deze individuele begeleiding kan de mentor precies die informatie aanbieden die de beginnend vertaler nodig heeft om zijn of haar vertaalvaardigheden te kunnen verbeteren. De vertaler blijft zelf geheel verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Mentoraten kunnen doorlopend aangevraagd worden. Zowel literair vertalers uit het Nederlands in een vreemde taal als literair vertalers uit een vreemde taal in het Nederlands kunnen een aanvraag indienen voor een mentoraat. Voorwaarde is dat de vertaler een vertaalcontract heeft afgesloten met een literaire uitgever voor de vertaling van het literaire werk waarvoor het mentoraat wordt aangevraagd. Alle informatie over mentoraten vind je hier.

Afgeronde trajecten

In de eerste helft van 2020 zijn de volgende trajecten afgerond:

  • Christina Siever kreeg begeleiding van Christiane Kuby bij het werken aan Het werk 1941–1943 van Etty Hillesum (uit het Nederlands, in het Duits);
  • Anna Asbury en Eileen Stevens kregen begeleiding van Michele Hutchison bij het werken aan Jij zegt het van Connie Palmen (uit het Nederlands, in het Engels);
  • Noëlle Michel kreeg begeleiding van Emannuèlle Sandron bij het werken aan Het mooiste boek van alle kleuren van Tom Schamp (uit het Nederlands, in het Frans);
  • Irene de la Torre kreeg begeleiding van Goedele De Sterck bij het werken aan De jongen, het stof van Lotte Lentes (uit het Nederlands, in het Spaans);
  • Leonor Raven kreeg begeleiding van Fernando Venâncio bij het werken aan Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer (uit het Nederlands, in het Portugees);
  • Anita van der Molen kreeg begeleiding van Hans Boland bij het werken aan Dievų miškas Memuarai van Balys Sruoga (uit het Litouws, in het Nederlands).